Federatie Particulier Grondbezit

Pachtbeleid controversieel verklaard

January 28, 2021 by FPG
Tags:

Op 27 januari heeft de Tweede Kamer het pachtbeleid “controversieel” verklaard. De eerder aangekondigde en langverwachte brief van Minister Schouten over het pachtbeleid zal daardoor niet meer verschijnen. Een pachtwetsherziening wordt daarmee overgelaten aan een nieuwe minister in een nieuw Kabinet. Daarbij helpt de nieuwe pachtvisie van FPG.

Vertrouwelijkheid gerespecteerd

Juist de afgelopen maanden vond onder druk van de Tweede Kamer weer veelvuldig overleg plaats over het nieuwe pachtbeleid. Daarbij werd vertrouwelijkheid afgesproken, reden waardoor FPG niet ingaat op de inhoud van de gesprekken.

Ruimte voor meer vrijheid

Wel had FPG goede hoop op meer ruimte voor pachters en verpachters om onderling afspraken te maken over prijs, duur en gebruik van de grond. Dit is cruciaal om het pachtinstrumentarium in de benen te kunnen houden en te voorkomen dat verpachters volledig afhaken. In de media verschenen de afgelopen weken verschillende artikelen over de gevoerde gesprekken, lees meer hier en hier.

Standpunt FPG

FPG heeft in de gesprekken voortgebouwd op haar eerdere stellingnames. Het bekende FPG standpunt over dit dossier vindt u samengevat hier. Wel is met oog op de Kamerbehandeling en de aanstaande kabinetsformatie onze pachtvisie in een nieuw jasje gestoken. Deze is inmiddels voorgelegd aan onze leden. In de komende weken brengt FPG deze pachtvisie uit en gaat daarmee in gesprek met politieke partijen en andere belanghebbende organisaties. Ook kunnen we er een vliegende start mee maken na de formatie van een nieuw Kabinet.

Pachtbijeenkomst uitgesteld 

Door het uitblijven van de brief is ook de FPG verpachtersbijeenkomst uitgesteld. Tijdens de bijeenkomst zouden de brief van Schouten en de FPG pachtvisie centraal staan. FPG werkt nu aan een alternatief programma.