Federatie Particulier Grondbezit

FPG: oproep onteigening “boerenland” is bizar

March 25, 2021 by FPG

Gisteren berichtte NOS Nieuwsuur over file lopen in de Natuur

Gisteren berichtte NOS Nieuwsuur over file lopen in de Natuur (zie hier). FPG herkent de toegenomen drukte in de natuur. Ook particuliere eigenaren van bos en natuurterreinen hebben hier dagelijks mee te maken. Ook zij kijken hoe die drukte beter te spreiden. Volgens FPG bestaat de oplossing echter niet uit de door natuurorganisaties voorgestelde landje pik door onteigeningsprocedures.

Grondeigenaren hebben de sleutel

FPG kan zich wél vinden in de opmerkingen over dat boeren en grondeigenaren de sleutel voor veel oplossingen in handen hebben. Twee derde van ons buitengebied is in bezit van particulieren. Dreiging van onteigening zal zulke oplossingen zeker niet bespoedigen en kosten bovendien buitengewoon veel geld. Onze leden hebben zelf ook oplossingen. In het kader van natuurherstel heeft FPG bijvoorbeeld vorig jaar 47 concrete voorstellen van leden verzameld en ingediend bij overheden. Ook komend jaar blijven we initiatieven nemen.

Koren op de politieke molen

De aangedragen oplossing om via onteigening meer grond beschikbaar te krijgen voor natuur is de FPG een doorn in het oog. Het is wel koren op de molen van verschillende politieke partijen die het modieus achten om te pleiten voor onteigening. Het is echter een illusie om te denken dat daarmee de Nederlandse natuuropgave sneller en goedkoper kan  worden gerealiseerd.

Onteigening is duur en tijdrovend

FPG tekent aan (zie ook ons artikel hier) dat de onteigeningswet bepaalt dat daarbij sprake is van “volledige vergoeding van alle schade op inkomen en vermogen die het directe gevolg is van de onteigening”. Het is daarmee een dure oplossing, die bovendien vanwege de juridische procedures waar het vaak op uitdraait, erg veel tijd vragen. Het PBL heeft dat ook onderstreept in haar evaluatie van het Natuurpact vorig jaar.