Federatie Particulier Grondbezit

Minister Schouten wil niets weten van verbod kleinschalige vlaktekap

April 22, 2021 by FPG

Tijdens het debat over Natuur in de Kamer is een zoveelste poging 

Tijdens het debat over Natuur in de Kamer is een zoveelste poging ondernomen om een verbod op vlaktekap in te voeren. Hiermee blijft deze sterk gepolitiseerde discussie  voortduren. Positief was dat minister Schouten voet bij stuk houdt en ook nu de motie heeft ontraden. FPG staat pal voor de expertise en het vakmanschap van de particuliere bosbeheerder, deze moet naar eigen inzicht het beheer vorm kunnen geven. Hier pas een verbod op een specifieke beheermaatregel als deze niet bij. Dit hoort voor FPG bij respect voor eigendom.

PvdA en PvdD vallen in herhaling, minister Schouten gelukkig ook

Net als bij de vorige debatten over natuur hebben de PvdA en PvdD zich weer druk beziggehouden met de vlaktekap. Dit thema is sinds de presentatie van de bossenstrategie een heet hangijzer geworden in Den Haag waar een aantal partijen de nodige aandacht aan besteden (klik hier). Minister Schouten heeft tot op heden alle moties die een verbod op vlaktekap tot 0,5 hectare verstaat ontraden. Aangezien een motie niet twee keer kan worden ingediend moeten de indienende partijen creatief zijn en formuleerden ze het dit keer als 'het schrappen van vlaktekap uit de bossenstrategie' (klik hier voor de motie).

Minister Schouten herhaalde tijdens het debat haar standpunt hierover. Zij geeft aan dat ze met de Bossenstrategie streeft naar kleinschalig bosbeheer met oog voor de ecologische belangen maar dat hiervoor ruimte nodig is voor vakmanschap en maatwerk door bosbeheersers. Volgens minister Schouten pas een verbod op vlaktekap hier dan ook niet bij.

FPG presenteert Manifest Particulier Bosbeheer

Voor FPG is de vrijheid van beheer een principieel punt. Het politieke debat over vlaktekap lijkt steeds verder van de praktijk af te dwalen en de eigenaar lijkt hierin overgeslagen te worden. FPG vindt het belangrijk dat hier duidelijk stelling in genomen wordt en dat er een stevig tegengeluid vanuit de sector wordt gegevens. Daarom heeft FPG het Manifest Particulier Bosbeheer gepresenteerd aan de nieuwe Tweede Kamer woordvoerders (lees het volledige manifest hier).

Particulieren beheren een derde van het bos

Particuliere boseigenaren beheren meer dan een derde van de Nederlandse bossen en zijn essentieel om de doelstellingen in de bossenstrategie te realiseren. Deze bossen zijn van fundamenteel belang voor de balans en kwaliteit van het buitengebied.

Het combineren van de verschillende functies in het bos vraagt om evenwichtig en professioneel beheer. Particuliere terreineigenaren kunnen bogen op een schat aan vakkennis, expertise en ervaring. Op basis daarvan maken zij zorgvuldige beheerafwegingen, rekening houdend met de specifieke lokale context van het bos. Hierbij hebben de eigenaren en beheerders één belangrijke doelstelling, de duurzame instandhouding van het geheel voor de volgende generaties.

Uitdagingen nemen toe door klimaatverandering

Tegelijkertijd zien eigenaren dat de uitdagingen in de Nederlandse bossen toenemen. Zo dreigen sommige boomsoorten door klimaatverandering uit Nederland te verdwijnen en heeft de toenemende droogte een steeds grotere impact op de gezondheid van de Nederlandse bossen. Eigenaren en beheerders moeten effectief kunnen anticiperen op deze veranderingen. Zij hebben hiervoor hun hele instrumentarium nodig. Voor FPG gaat het ernstig inperken of verbieden van vlaktekap voorbij aan de vrijheid van beheer van de eigenaar en ontneemt de beheerders een instrument om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waar zij voor staan.