Federatie Particulier Grondbezit

FPG presenteert nieuwe pachtvisie “De Kracht van Pacht”

April 30, 2021 by FPG

FPG presenteert haar nieuwe pachtvisie "de Kracht van Pacht". Pacht is van essentieel belang voor de grondgebonden landbouw en verduurzaming van het buitengebied.

FPG presenteert haar nieuwe pachtvisie "de Kracht van Pacht". Pacht is van essentieel belang voor de grondgebonden landbouw en verduurzaming van het buitengebied. De FPG inzet is om tot een eenvoudig, marktgericht, groen en betaalbaar pachtsysteem te komen. U kunt de visie hier vinden. De visie is tot stand gekomen in overleg met onze leden en wordt ook gesteund door a.s.r., Natuurmonumenten, en de Provinciale Landschappen. Het doel is om met deze visie de waardering voor pacht en de particuliere eigenaren te vergroten. Pacht is onmisbaar bij de grote toekomstige ruimtelijke opgaven.

Pacht is nodig bij transitie in landelijk gebied

Het landelijk gebied is volop in transitie. Een aantrekkelijk buitengebied met economische dragers en zorg voor ons milieu, de natuur, het landschap en woongenot is daarbij het doel. Agrariërs hanteren daarbinnen verschillende strategieën om succesvol en concurrerend te zijn en tegelijk bij te dragen aan die doelen. Innovatie, specialisatie en meer grondgebonden produceren zijn de belangrijkste trends. Dit vergt een grotere beschikbaarheid van grond. Pacht is daarin een belangrijk instrument om invulling te geven aan de opgaven in het landelijk gebied zoals huur onmisbaar is voor de huizenmarkt.

Kwart landbouwgrond wordt verpacht

Particuliere grondbezitters en publiekrechtelijke organisaties verpachten jaarlijks gezamenlijk zo’n 480.000 hectare. Dat is meer dan een kwart van de Nederlandse landbouwgrond. Deze gronden, inclusief gebouwen, hebben een waarde van zo’n 35 miljard euro. Pacht faciliteert daarmee de Nederlandse landbouw op middellange termijn bij financiering en ontwikkeling van bedrijven, de benodigde flexibiliteit voor de transitie van de sector, de vitalisering van het platteland en de grondgebonden landbouw.