Federatie Particulier Grondbezit

PAS-melders kunnen meldingen legaliseren tot 30 april 2021!

May 21, 2021 by FPG

FPG heeft in contact met verschillende instanties begrepen 

FPG heeft in contact met verschillende instanties begrepen dat een significant aantal PAS-melders nog geen geactualiseerde natuurvergunning hebben aangevraagd. Dit is zeer belangrijk voor de toekomstige ontwikkelingsruimte van de betreffende bedrijven! Tot 30 april kunnen PAS-melders het proces starten om alsnog een natuurvergunning te verkrijgen voor hun activiteiten. Zij moeten hiervoor gegevens aanleveren met een berekening in de geactualiseerde versie van AERIUS via http://mijnrvo.nl/pas-meldingen.  

FPG roept leden op alert te zijn ten aanzien van deze procedure, ook in de richting van pachters. Het belang van de aanvraag is ook aangegeven tijdens de FPG stikstofbijeenkomst met o.a. Lubbert van Dellen. Zijn presentatie is voor leden in dit artikel terug te vinden.

actuele gegevens nodig

Meldingen kunnen alleen omgezet worden in vergunningen met geactualiseerde gegevens. Daarom wordt gevraagd om deze aan te leveren. Voor de verdere procedure en het belang kijkt u hier. Ook is er door uitvoeringsinstantie BIJ12 een helpdesk ingericht voor al uw vragen rondom Stikstof en Natura2000. Lees hier meer daarover.

PAS-melders zijn bedrijven en activiteiten die vóór de stikstofuitspraak van de Raad van State in aanmerking kwamen voor een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht.