Federatie Particulier Grondbezit

Hernieuwd onderzoek naar staat instandhouding haas en konijn

May 27, 2021 by FPG

Landbouwminister Carola Schouten laat een nieuw onderzoek starten naar de staat van instandhouding van de soorten op de wildlijst

Landbouwminister Carola Schouten laat een nieuw onderzoek starten naar de staat van instandhouding van de soorten op de wildlijst. Dit zegt ze in haar brief van 25 mei aan de Tweede Kamer in antwoord op de eerder aangenomen motie in februari om haas en konijn van de wildlijst te schrappen. FPG verwacht dat het onderzoek zal laten zien dat haas en konijn niet bedreigd worden en dat jacht daarbij geen rol speelt. Daarnaast blijft FPG aandacht vragen voor het eigendomsrecht en gevolgen van eventuele inperking van de wildlijst.

Schouten schrijft in haar brief dat de jacht niet de primaire reden is voor de vermeende achteruitgang sinds 1950, zoals dat is geformuleerd in het rapport van de Zoogdierenvereniging in november 2020 (de Rode Lijst). Indien uit het nieuwe onderzoek blijkt dat de staat van instandhouding van een of meer soorten op de wildlijst in het geding is, zal de jacht op deze soorten voor het jachtseizoen 2022/2023 gesloten worden. Dit betekent in ieder geval dat voor dit seizoen geen beperkingen worden opgelegd. FPG vind het van belang dat de rapportage van wildbeheereenheden worden meegenomen in het onderzoek. Zij doen jaarlijks verslag aan de provincies over de aantallen geschoten wild en soorten die via beheer en schadebestrijding gedood worden. Tevens voeren de wildbeheereenheden jaarlijks tellingen uit naar een veelvoud van soorten.

In de publicatie van de Rode lijst eind vorig jaar, opgesteld door de Zoogdierenvereniging, werden haas en het konijn opgenomen in de categorie 'gevoelig'. Dit was de aanleiding voor de motie in de Tweede Kamer. De betiteling 'gevoelig’ is een eerste indicatie dat het nodig is om op deze soorten te letten.