Federatie Particulier Grondbezit

FPG Informatiebijeenkomst Omgevingswet

June 23, 2021 by FPG

De Informatiebijeenkomst Omgevingswet op 10 juni was weer goed bezocht. 

De Informatiebijeenkomst Omgevingswet op 10 juni was weer goed bezocht. Erwin Stevens (adviseur ruimtelijke ontwikkeling Buro SRO) nam ons mee in het proces en de veranderingen rond de nieuwe wet en de aandachtspunten voor eigenaren. Met de nodige vertraging zal naar verwachting op 1 januari 2022 de Omgevingswet dan echt in werking treden. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving, van 26 terug naar 1 wet. Centraal stonden de belangrijkste wijzigingen, de verschillende instrumenten en bovenal ook wat dit betekent voor grondeigenaren.

Waarom een nieuwe Omgevingswet?

Doel van de nieuwe Omgevingswet is te komen tot minder en daardoor overzichtelijkere regelgeving, meer ruimte voor initiatieven en mogelijkheden voor lokaal maatwerk. Echter lijkt de invoering van de nieuwe Omgevingswet voornamelijk een complex geheel te zijn. Er zijn verschillende instrumenten die ingezet worden bij die nieuwe wet en Stevens licht deze tijdens de bijeenkomst kort toe.

Overgangsperiode

In het tweede deel gaat Erwin in op de praktische kant. Aan de hand van de voorbeelden wordt besproken hoe de toekomst er uit zou kunnen zien. Zo zal participatie en het betrekken van de belanghebbenden een erg belangrijke rol spelen. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er een overgangsperiode tot 1 januari 2029, waarin geleidelijk de oude naar de nieuwe wetgeving overgaat.

Gemeenten schrijven op dit moment hun Omgevingsplan. In het Omgevingsplan staan regels voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Stevens adviseert landgoederen actief betrokken te zijn bij het opstellen bij het Omgevingsplan.

Borging eigendomsrecht

Voor FPG is de Omgevingswet belangrijk, waarbij wij ons met name hebben ingezet voor de borging van het eigendomsrecht. Zo heeft FPG heeft zich de afgelopen jaren actief gemengd in de totstandkoming van de Omgevingswet (lees meer in ons artikel hier).

FPG-leden kunnen na inloggen de bijeenkomst en presentaties hier terugkijken.