Federatie Particulier Grondbezit

Onderhandelingsresultaat cao Bos en Natuur 19 juli 2021

July 27, 2021 by FPG

Na meerdere rondes is op 19 juli 2021 een onderhandelingsresultaat 

Na meerdere rondes is op 19 juli 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao Bos en Natuur. Onderhandelingen waren in maart van dit jaar gestart. Namens de werkgevers is FPG daarbij aangesloten, net als Natuurmonumenten, LandschappenNL en AVIH. FPG wordt hierin vertegenwoordigd door Henk Beukhof van de Hoge Veluwe. De afspraken kwamen in een constructieve sfeer tot stand. Het onderhandelingsresultaat betreft de periode 1 juli 2021 tot 1 juli 2023.

 De belangrijkste punten op een rij:

  • Een structurele loonsverhoging is overeengekomen van 2% per 1-1-2022 en 2,25% per 1-1-2023.
  • Over de periode 1-1-2022 tot 1-7-2023 zal geen gedifferentieerde WGA-premie (verzekeringspremie voormalig WAO) worden ingehouden op het loon van de werknemers. De werkgevers zullen het werknemersaandeel in de WGA-premie gedurende die periode voor hun rekening nemen.
  • De jeugdlonen in het ondernemingsdeel bosbouw worden afgeschaft met ingang van 1-7-2021.
  • De verjaringstermijn van verlofuren wordt aangepast aan de wettelijke termijnen. Met ingang van 1-1-2022 geldt voor wettelijke verlofuren een verjaringstermijn van 6 maanden en voor bovenwettelijke verlofuren een verjaringstermijn van 5 jaar. 
  • Bij overlijden van levenspartner of kind bestaat recht op maximaal 10 werkdagen rouwverlof voor fulltimers, parttimers naar rato.

 

Na de zomer wordt het resultaat uitgewerkt in de nieuwe cao en deze zal via de nieuwsbrief van FPG gedeeld worden.