Federatie Particulier Grondbezit

De Landeigenaar: “Transitie landelijk gebied vergt grote schets”

September 22, 2021 by FPG

Het landelijk gebied, en in het bijzonder de landbouw, is niet gediend met ‘patchwork’,

DL04-2021 Cover

Het landelijk gebied, en in het bijzonder de landbouw, is niet gediend met ‘patchwork’, waarbij elk probleem apart wordt aangepakt. Er is een integraal plan nodig voor tientallen jaren, waarvoor het Rijk de regie moet nemen, stelt Cees Veerman, de trekker van de coalitie ‘Samen werken aan regie op ruimte’.

Boeren perspectief bieden

De coalitie bepleit dit integrale plan in een advies aan het nieuw te vormen kabinet. “Wij pleiten voor een aanpak voor de lange termijn, waarin niet alleen stikstof, maar ook andere ruimtelijke claims worden betrokken, zoals klimaat, water en biodiversiteit. Boeren en andere grondeigenaren zitten nu in een netelige positie. Wij willen hen weer perspectief bieden.”
Dat betekent niet dat agrarische bedrijven op alle plekken zullen kunnen blijven doorgaan, waarschuwt Veerman.

 Verder in dit nummer:

 • “Juist deze tijd vraagt ondernemers die doorgaan”
 • “Afschaffing geborgde zetels waterschap is voorbarig”
 • “Je redt het klimaat niet met aanplant van nieuw bos”
 • “Aanpassing Pachtwet aan huidige tijd dringt zich op”
 • Agrarische grondprijs terug naar niveau 2020
 • Nieuwe Omgevingswet: kansen voor landgoederen
 • Landgoed De Hoevens kiest biodivers graslandbeheer
 • Verpachtersvermogen groter dan bancaire financiering
 • Bestrijd invasieve soorten in bos en natuur
 • Noodzaak om ‘next gen’ bij landgoed te betrekken
 • Bos levert steeds meer op

Het oktobernummer wordt op 1 of 2 oktober bij de FPG-leden en abonnees van De Landeigenaar bezorgd.