Federatie Particulier Grondbezit

Zwerfafval maakt geen onderscheid: ook particulieren compenseren

December 10, 2021 by FPG

Het ministerie van Infrastructuur en Water is actief bezig om via regelgeving het volume wegwerpplastic te

Het ministerie van Infrastructuur en Water is actief bezig om via regelgeving het volume wegwerpplastic te verminderen. Daarmee wordt Nederland schoner en daalt de jaarlijkse berg zwerfafval waar veel grondeigenaren en beheerders jaarlijks mee te maken hebben. Vóór de invoering is een consultatie geopend over de nieuwe regelgeving in 2022. FPG wil dat de beoogde compensatie van opruimkosten in de regeling niet alleen voor overheidsorganisaties geldt, maar ook voor particuliere organisaties. Daarover wordt het gesprek aangeknoopt met het ministerie.

Gelijke behandeling

Twee derde van de Nederlandse grond wordt immers beheerd door particulieren en zwerfafval maakt geen onderscheid in waar het ligt. Daarom is opgeroepen tot een gelijke behandeling in de ingediende reactie op de consultatie. Dit geluid is samen met Natuurmonumenten, Landschappen NL en de Unie van Bosgroepen afgegeven.

Verschuiven kosten opruimen

De regelgeving is bedoeld om met name het gebruik van wegwerp drinkbekers en voedselverpakkingen te ontmoedigen, gebruik van herbruikbare alternatieven te stimuleren en de kosten voor het opruimen, transport en verwerking van wegwerpplastic te verschuiven naar de producenten.