Federatie Particulier Grondbezit

Informatieve bijeenkomst over 2e tranche LNV versneld natuurherstel

January 20, 2022 by FPG

Van 14 februari tot 11 april 2022 kan de landelijke subsidie voor versneld natuurherstel weer worden aangevraagd.

Van 14 februari tot 11 april 2022 kan de landelijke subsidie voor versneld natuurherstel weer worden aangevraagd. 12 januari 2022 organiseerde FPG een bijeenkomst over de 2e tranche van de regeling. 70 geïnteresseerde leden maakten gebruik van de mogelijkheid om direct vragen te stellen over de regeling en de aanvraag.  

Achtergrond 

Suzanne Lubbe, beleidsadviseur natuur en stikstof (LNV) lichtte het doel en de totstandkoming van de regeling toe. Vorig jaar is met de regeling €125 miljoen opengesteld voor korte termijn natuurherstel. Hier organiseerde FPG begin 2021 al bijeenkomsten over (het verslag daarvan vindt u hier). De €125 miljoen is in de 1e tranche in 2021 niet volledig benut, dus wordt nu een 2e tranche opengesteld voor het resterende bedrag van ca €40 miljoen. Lees hier onze update over de 2e tranche van de regeling en de belangrijkste wijzigingen.  

Aanvraag 

Sprekers van RVO gingen inhoudelijk op de regeling in. Voor ingelogde leden is de presentatie terug te lezen. In de presentatie wordt aan de hand van voorbeelden en formats uitgelegd hoe u de regeling kunt aanvragen. Deze formats zijn ook beschikbaar op de website van RVO: Versneld natuurherstel 2022 | RVO.nl | Rijksdienst 

De grootste wijzigingen ten opzichte van de eerste tranche zijn ook toegelicht. Dat betreft met name grondverwerving, het schrappen van een maximum aanvraagbedrag en de rangschikking.  

I.v.m. de rangschikking raadt RVO aan per project een aparte aanvraag in te dienen. Bij de rangschikking worden namelijk punten toegekend aan effectiviteit, haalbaarheid, duurzaamheid, efficiëntie en urgentie. Scoort het project op één van deze onderwerpen 0 punten, dan wordt het hele project afgekeurd. Om deze reden adviseert RVO ook om uiterlijk 28 maart 2022 de aanvraag in te dienen, zodat er ruimte is om de aanvraag aan te vullen als dat nodig is.  

Aanvragen is mogelijk van 14 februari 2022 tot en met 11 april, uiterlijk 17.00 uur. Bij vragen over het indienen van de aanvraag e.d. kunt u een mail sturen naar: regelingversneldnatuurherstel@rvo.nl. 

Aanvullende informatie 

Tijdens de bijeenkomst zijn zowel in de chat als in persoon veel vragen gesteld over de praktische uitvoering van de regeling. De vragen worden door RVO verwerkt in een Q&A, die ook op hun website komt te staan. Een aantal handige links zijn ook gedeeld: