Federatie Particulier Grondbezit

Hoge Raad uitspraak leidt tot hoofdbrekens Kabinet

January 25, 2022 by FPG

Staatssecretaris Fiscaliteit Marnix van Rij zit met de Hoge Raad uitspraak van 24 december in zijn maag zo bleek uit

Staatssecretaris Fiscaliteit Marnix van Rij zit met de Hoge Raad uitspraak van 24 december in zijn maag zo bleek uit een Kamerbrief van 24 januari. Het betekent namelijk dat het sinds 2017 geldende box 3-stelsel waar ook een groot deel van de particuliere grondeigenaren onder vallen, in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het gebruik van de forfaitaire heffing door de Belastingdienst wordt daarin afgewezen. De Belastingdienst moet daarom mensen compenseren die sinds 2017 aantoonbaar te veel belasting over hun spaargeld hebben betaald. Dit versnelt ook de aangekondigde Box3-hervorming door het Kabinet. Die zou in 2025 zijn beslag moeten krijgen, maar de uitspraak haalt deze datum naar voren.

FPG experts bij elkaar

Deze uitspraak is daarmee een belangrijke steun in de rug, ook voor particuliere grondeigenaren in Box III. Met een aantal experts brengt FPG de reikwijdte van deze uitspraak in kaart en gaat met de eerder aangereikte oplossingen voor Box3 het gesprek aan met de nieuwe verantwoordelijke staatssecretaris Fiscaliteit Marnix van Rij om de oneerlijke situatie voor verpachters onder de aandacht te brengen.

Reikwijdte uitspraak

Meerdere Kamerleden stelden ook de vraag of het arrest ook gevolgen heeft voor burgers die geen bezwaar hebben gemaakt. De volledige reikwijdte van de groep die in aanmerking komen voor rechtsherstel is op dit moment nog niet bepaald. “Het arrest heeft grote uitvoeringstechnische en budgettaire gevolgen”, zo laat Van Rij in de brief van 24 januari aan de Tweede Kamer weten. Hoe hoog de schade oploopt, hangt onder meer af van hoeveel compensatie gedupeerde spaarders kunnen krijgen en hoe groot de groep is die er recht op heeft. De budgettaire gevolgen van de verschillende opties worden momenteel in kaart gebracht. De vermogensrendementsheffing levert de Staat jaarlijks bijna 5 miljard euro in totaal op.

 

De staatssecretaris geeft in de Kamerbrief ook aan dat de uitspraak nog niet in de lopende processen en ICT-systemen van de Belastingdienst is aangepast en dat daarmee nog geen aanslagen worden uitgebracht in die lijn. In de praktijk lijkt dit ook te beteken dat in gevallen waarbij sprake is van inkomen uit box 3, tot nader order geen belastingaanslagen en beschikkingen worden opgelegd.