Federatie Particulier Grondbezit

Nieuwe kabinetsperiode van start

January 28, 2022 by FPG

De Tweede Kamer is terug van reces en het nieuwe kabinet is aan de slag gegaan.

De Tweede Kamer is terug van reces en het nieuwe kabinet is aan de slag gegaan. Op woensdag 26 januari is de nieuwe planning voor een aantal Kamercomissies bekend geworden. In de komende weken vinden debatten plaats over onder andere landbouw, natuur, stikstof en het energienetwerk. FPG volgt dit op de voet voor de leden en levert inbreng richting Kamerleden en ministeries. Daarnaast is het onderwerp Pacht niet meer “controversieel”. Dat betekent dat een commissiedebat word ingepland om de pachtnormen te bespreken. Dat geeft de mogelijkheid om de herziening van de pachtregelgeving nu wel door te zetten, nadat dit door de val van het vorige Kabinet werd verhinderd.

Kennismaking nieuwe bewindslieden

Vanuit het FPG bestuur zijn felicitatiebrieven en uitnodigingen voor werkbezoeken uitgegaan naar de nieuwe bewindspersonen. Dit heeft onder andere geresulteerd in de deelname op 24 januari jl. door voorzitter Roel Robbertsen aan een kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe ministers Henk Staghouwer (LNV) en Christianne van der Wal - Zeggelink (Natuur en Stikstof), samen met andere belangrijke partners. Zij spraken o.a. over de ambities en plannen uit het coalitieakkoord.

Daarnaast heeft op FPG directeur Gerbrand van ’t Klooster op maandag 31 januari een persoonlijke kennismaking met minister Christianne van der Wal – Zeggelink. Belangrijke kwesties rond pacht, landschapsgrond, en de stikstofaanpak zullen worden besproken waarbij aangestuurd wordt op bestuurlijke vervolgafspraken.