Federatie Particulier Grondbezit

Pas op voor sluipend gevaar in de bossen

February 23, 2022 by FPG

Door de storm Eunice (en Dudley en Franklin) zijn veel bomen in bossen omgewaaid

Landgoed Datheuvel-ffa476c1

Door de storm Eunice (en Dudley en Franklin) zijn veel bomen in bossen omgewaaid, instabiel geworden of blokkeren paden en wegen. Dit creëert gevaarlijke situaties waarbij de veiligheid van bezoekers nog niet gegarandeerd kan worden. FPG roept dan ook op om de komende weken niet de bossen in te gaan voor recreatie of om uw hond uit te laten.

Ook al lijkt het komende weken rustig en zonnig weer te worden, er loert in het bos nog altijd een sluipend gevaar door losse takken en/of houtspanning op omgewaaide bomen.

Het grootste gevaar bij stormschade is voor de bezoeker niet zozeer wat je ziet, maar vooral wat je niet ziet. Half omgevallen bomen boven je hoofd, afgebroken takken of interne boomschade die voor vervelende en gevaarlijke situaties kan zorgen bij het kleinste zuchtje wind.

Naast FPG, waarschuwen ook andere terreinbeherende organisaties (tbo’s) zoals StaatsbosbeheerLandschappenNL en Natuurmonumenten dat de bossen en natuurgebieden nog niet veilig zullen zijn voor wandelaars en fietsers. Ook zij waarschuwen daarom iedereen om zeker de komende dagen of zelfs weken de bossen, landgoederen en buitenplaatsen te mijden.

Inspecteren en opruimen

Hoort u ook al dat gezaag in het bos? Wees gerust, de komende drie tot vier weken wordt met man en macht gewerkt om uw veiligheid weer te borgen. Vele particuliere eigenaren en andere beheerders hebben stormschade in hun bossen en laten hun bossen op dit moment inspecteren op gevaar en waar nodig grijpen ze in en wordt de stormschade opgeruimd.

Zorgplicht

De boseigenaar is via de zorgplicht maatschappelijk verplicht om zijn bomen en bos goed te verzorgen en zo de kans op schade te minimaliseren. Geef daarom de ruimte aan beheerders om aan deze zorgplicht te kunnen voldoen en de bossen weer veilig en verantwoord te maken. Zo kunnen we er straks weer in alle geuren en kleuren van genieten.