Federatie Particulier Grondbezit

Gezamenlijke oproep: Rust voor kraamkamer natuur gevraagd

March 31, 2022 by FPG

Na een zeer zachte winter zijn de eerste lentebodes al volop te zien: de paddentrek is begonnen en vogels maken

Na een zeer zachte winter zijn de eerste lentebodes al volop te zien: de paddentrek is begonnen en vogels maken zich op voor het broedseizoen. Gedurende de pandemie is de interesse in recreëren in de natuur flink toegenomen. Die drukte is niet afgenomen. Dit kan tijdens het broedseizoen voor problemen zorgen. Met een gezamenlijke actie vragen de Federatie Particulier Grondbezit, Goois Natuurreservaat, LandschappenNL, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden.

De natuurorganisaties willen hiermee bezoekers verwelkomen en tegelijkertijd wijzen op de kwetsbaarheid van de plek waar ze zijn. Het hele voorjaar zijn ze in feite op kraamvisite in de natuur, het leefgebied van vele broedende, parende en barende dieren en van nieuwe, groeiende planten. De terreinbeheerders vragen bezoekers dan ook respectvol met de kraamkamers om te gaan: blijf op de paden, honden aan de lijn, laat geen afval achter.

Natuur is open

De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft waar wilde dieren zich kunnen terugtrekken en tegelijkertijd genoeg ruimte overblijft voor wandelaars, fietsers en ruiters om van de natuur te genieten. Op de websites van de terreineigenaren staat per gebied aangegeven of er afsluitingen zijn in verband met het broedseizoen.

Voor FPG-leden

Voor FPG-leden is het mogelijk gebruik te maken van opgemaakt campagnemateriaal om aandacht voor de 'Kraamkamer van Moeder Natuur' te vragen. Daarop kunnen eigen logo’s worden gedrukt. U kunt contact opnemen met fpg@grondbezit.nl voor de digitale bestanden.

Geniet van de natuur, maar betreed het thuis van de dieren en planten met respect. Het broedseizoen duurt formeel van 15 maart tot 15 juli.