Federatie Particulier Grondbezit

8e Nederlandse Bosinventarisatie van start

April 4, 2022 by FPG

In de periode 2022-2026 zal de 8e Nederlandse Bosinventarisatie (NBI-8) worden uitgevoerd.

In de periode 2022-2026 zal de 8e Nederlandse Bosinventarisatie (NBI-8) worden uitgevoerd. De opnamen vinden plaats op ongeveer 3600 steekproefpunten. De bosinventarisatie is belangrijk omdat het de staat van het Nederlandse bos beschrijft: wat is de boomsoortensamenstelling van het bos? Hoeveel hout staat er en hoeveel dood hout is er aanwezig? En hoeveel CO2 wordt er opgeslagen? Omdat het inmiddels de achtste inventarisatie is, kunnen trends in bosontwikkeling, groei en oogst ten opzichte van eerdere bosinventarisaties worden beschreven. Hiermee wordt inzicht verkregen in de vraag hoe het bos is veranderd en wat bijvoorbeeld de belangrijkste boomsoorten voor de toekomst zijn.

Nieuw in de NBI-8 is dat er ook bodembeschrijvingen gemaakt gaan worden. Daarmee krijgen we beter inzicht in de koolstofvoorraden in de bodem en kunnen ook de ontwikkelingen die in het bos zelf worden gemeten beter worden geduid. Daarnaast worden er ook vegetatie-opnames gedaan op een selectie steekproefpunten die in Natura2000 boshabitattypes vallen.

Iedere 5 jaar

De Nederlandse Bosinventarisatie vindt iedere vijf jaar plaats. Opnamen die in 2017 zijn gemaakt worden in 2022 opnieuw gedaan. Opnamen uit 2018 worden in 2023 herhaald, enzovoort tot in 2026 de laatste punten opnieuw zijn opgenomen. Daarna wordt deze cyclus weer opnieuw doorlopen in de negende bosinventarisatie.

Belang in internationaal verband

De verzamelde gegevens zijn belangrijk om te kunnen voldoen aan internationale verplichtingen vastgelegd onder het Kyoto Protocol, de Europese Green Deal, het Klimaatakkoord en voor de FAO. Ook de Nederlandse bossensector hecht groot belang aan de uitkomsten van de inventarisatie.

Consortium

Het onderzoek is een opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en wordt uitgevoerd door een consortium van partners dat onder leiding staat van Wageningen Environmental Research. De overige partners zijn Stichting Probos, Borgman Beheer Advies en Bureau Van Nierop.

U ontvangt een uitnodiging

Het veldwerk zal starten in zomer 2022 en zal alleen worden uitgevoerd in het groeiseizoen (april-oktober).

Voorafgaand aan de inventarisatie zal een verzoek worden verstuurd aan de eigenaren van de bossen waarin de steekproefpunten liggen. Dit jaar wordt alleen toestemming gevraagd voor de punten die in 2022 en 2023 geïnventariseerd worden. Voor de opname van de overige steekproefpunten wordt vanaf 2024 toestemming gevraagd. Het kan dus zijn dat een boseigenaar pas in 2024 of 2025 een verzoek voor toestemming ontvangt.

Meer informatie

Als FPG ondersteunen wij de NBI-8 en willen u vragen mee te werken aan het onderzoek. Wanneer u meer informatie wilt over het project, kunt u contact opnemen met projectleiders Sandra Clerkx (sandra.clerkx@wur.nl of tel. 0317-485925) of Bas Lerink (bas.lerink@wur.nl of tel. 0628030534) of een kijkje nemen op de website (www.wur.nl/bosinventarisatie).