Federatie Particulier Grondbezit

Landgoed is een maatschappelijke onderneming

May 25, 2022 by FPG
Tags:

In het juninummer van De Landeigenaar vertelt Henrick van Asch van Wijck openhartig hoe de familie eraan werkt om Landgoed Prattenburg kostendekkend te maken en relevant voor de samenleving. In dat traject loopt de familie regelmatig aan tegen langdurige procedures en de houding van overheden. In de visie van Van Asch van Wijck is het landgoed een maatschappelijke onderneming.

DL02-2022 Cover

‘We kúnnen verdroging terugdraaien’

Klimaatverandering en slecht waterbeheer zorgen voor een groeiend probleem: verdroging, stelt dijkgraaf Hein Pieper in een interview in dit nummer. ‘Als over tien jaar de temperatuurstijging niet is gestopt, dan is het te laat voor de mensheid’ Hij vindt dat nu iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen, ook grondeigenaren en boeren.

Verder in dit nummer

 • ‘Groene boa’s zijn de ogen en oren van de politie’
 • Pachtareaal zonder prijsregulering stijgt door
 • ‘Rentmeester heeft toegevoegde waarde in gebiedsproces’
 • Geen NSW-vrijstelling voor ondergrond woning
 • ‘Niet saneren, maar werken aan perspectief’
 • Agrarische grondprijs iets lager
 • De band met je landgoed als je er niet woont
 • Biodiversiteit in hagen, houtwallen en singels
 • Als koolstof munitie wordt
 • Zorgvuldig waterbeheer redt oude bomen
 • Actieve inzet bij gemeentelijke omgevingsvisie loont
 • Bruikbare indicatoren voor bodemgezondheid
 • Uitdagingen voor werkgevers bos- en natuur
 • Glyfosaat in geliberaliseerde pachtovereenkomst
 • Mijn FPG: ‘Wij voelen ons deel van de biotoop’
 • Lobby & Vereniging
 • Eigenaardigheden: Mijmeren over vriendschap