Federatie Particulier Grondbezit

Nieuwe voorstellen EU: natuurherstelwet & scherpe gewasbeschermingsdoelen

June 23, 2022 by FPG
Tags:

De Europese Commissie presenteerde op 22 juni een nieuw biodiversiteitspakket met verschillende wetsvoorstellen. Dit is onderdeel van de Europese “Green deal” van Eurocommissaris Frans Timmermans. Belangrijke onderdelen in het plan zijn bindende hersteldoelen voor ecosystemen en een halvering van het gebruik van pesticiden. De plannen maken onderdeel uit van de Europese ‘Green Deal’.

De FPG en haar leden zetten zich dagelijks in voor natuurherstel en duurzaam gebruik van gewasbescherming. Maar het is wel belangrijk om samen met grondeigenaren te kijken naar de haalbaarheid van nieuwe doelen. 

De maatschappelijke opgaven voor grondeigenaren in het buitengebied zijn namelijk al groot. Economische haalbaarheid moet dan ook mee worden genomen bij het stellen van nieuwe doelen. Samen met de Europese koepel ELO wordt de verdere discussie in Brussel op de voet gevolgd en dit perspectief ingebracht.

Natuurherstelwet

De Europese Commissie komt met een nieuwe natuurherstelwet die de verslechtering van ecosystemen moe tegengaan. Landen moeten daarvoor natuurherstelplannen maken en worden gehouden aan bindende doelstellingen vanuit Brussel. Het gaat dan om herstel van ‘waterrijke gebieden, rivieren, bossen, graslanden, mariene ecosystemen en stedelijke milieus in de EU’. De Europese Commissie wil hiermee onder andere boomaanplant bevorderen. Daarnaast wordt in de plannen ingezet op herstel van veenweidegebieden en opslag van broeikasgassen geprioriteerd.

Scherpe doelen reductie gebruik gewasbescherming

De Europese Commissie publiceerde tegelijkertijd een richtlijn voor duurzaam gebruik van pesticiden. Doel is om het gebruik van chemische middelen te halveren, met specifieke verboden op publieke plekken als speeltuinen, sportterreinen en parken. Elke land moet een eigen doel vastleggen voor 2030 met een eigen strategie om de doelen te halen.

Vervolg

Het Europees Parlement en de lidstaten gaan nu in overleg over de voorstellen en dit kan leiden tot aanscherpingen of versoepelingen. De verwachting is dat de nieuwe regels op zijn vroegst in 2024 ingaan.