Federatie Particulier Grondbezit

Geheel herziene, vijfde druk compendium Landgoed & Fiscus

July 4, 2022 by FPG
Tags:

Grondeigenaren in het buitengebied zijn al tientallen jaren bekend met de brochure Bos, Landgoed en Fiscus, die begin jaren ’90 in eerste druk uitkwam en geschreven is door Aart Bakker, destijds werkzaam bij de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren.

In 1995, 2003 en voor het laatst in 2007, verschenen opvolgende herziene drukken. Op 4 juli 2022 verscheen de vijfde, geheel herziene druk onder de naam ‘compendium Landgoed & Fiscus’ (ISBN 978-90-9033501-8). Auteur is natuurlijk wederom Aart Bakker, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP en het compendium wordt uitgegeven door Ineke Brusse.

rodeboekjeIB-4b95e3e1

Fiscale regels bij eigendom en beheer grond

Grondeigenaren vinden in dit compendium samengebracht de fiscale regels die betrekking hebben op de eigendom en het beheer van grond in het buitengebied, waaronder de regels rondom landgoederen en NSW-bv’s. Behandeld worden op hoofdlijnen de belastingwetten die op (bos-, natuur- en landbouw-) grond en op landgoederen van toepassing zijn. Van de inkomstenbelasting tot de wet waardering onroerende zaken, van waterschapslasten tot de Natuurschoonwet. Het compendium biedt de lezer de fiscale basiskennis om een betere gesprekspartner te zijn voor haar (belasting-)adviseur. Het is daarmee een startpunt voor het in kaart brengen van de eigen fiscale situatie.

Bestel!

De prijs van het compendium bedraagt € 8,50 per stuk inclusief 21% btw en inclusief € 1,00 verzendkosten. Het compendium kan besteld worden door overmaking van € 8,50 keer het aantal exemplaren op NL 60 RABO 0152 7672 82 ten name van Brusse expertisecentrum onder vermelding van een postadres (voor de verzending) en emailadres (voor de factuur). De levertijd bedraagt drie weken na ontvangst van het bedrag op genoemde bankrekening. 

Indien u de exemplaren komt afhalen op Houtstraat 26 te 6717 XH Ede kunt u de verzendkosten à € 1 per stuk weglaten en ook de levertijd aanzienlijk bekorten. We vragen dan wel even te mailen of te bellen over data en tijdstip dat u denkt ze te komen halen. Afhalen van de exemplaren wordt op prijs gesteld, want de uitgever heeft geen administratieve ondersteuning voor de verzending.

Contactgegevens

Brusse Expertisecentrum

Ineke Brusse

Houtstraat 26

6717 XH  Ede

085 8770748

capello@xs4all.nl