Federatie Particulier Grondbezit

Wie volgt Riezwaan op? Loop stage bij FPG!

July 11, 2022 by FPG
Tags:

Ligt jouw hart bij een mooier en duurzamer buitengebied? Geloof je in ondernemerschap en samenwerking? Heb je interesse in politiek, media en debat? Dan zijn we op zoek naar jou! De Federatie Particulier Grondbezit zoekt een stagiair(e) Public Affairs en Communicatie ter ondersteuning van ons landelijke organisatie, gevestigd in Ede. De volledige vacature vind je hier.

Riezwaan-294b8773

Om een goed beeld te geven van de stage en anderen enthousiast te maken, interviewden we Riezwaan, die de afgelopen 5 maanden bij FPG stage liep.

  1. Wie ben je?

Ik ben Riezwaan, 22 jaar, wonend in Den Haag en studerend in Rotterdam. Ik vind het interessant om me bezig te houden met maatschappelijke vraagstukken. Gedurende mijn studie bestuurswetenschappen wil ik een bijdrage leveren in het professionele werkveld, vandaar dat ik bij FPG een stage heb gevolgd op het gebied van public affairs.

  1. Hoe was de stage bij FPG?

De stage bij FPG heb ik ervaren als een leerzame periode, waarbij de vereniging een open en nieuwsgierige houding heeft richting de stagiair. Je krijgt de ruimte om je blikveld te verbreden door buiten het public affairs-domein het reilen en zeilen van een vereniging mee te krijgen. Zo word je betrokken bij ledenbijeenkomsten, eventuele cursussen en heidagen. Het werken bij FPG brengt daarom ook een sterk teamgevoel met zich mee.

  1. Wat was het leukste wat je hebt meegemaakt?

Als stagiair op het gebied van public affairs volg je de politieke werkelijkheid op de voet. Je houdt bij welke debatten en andere vergaderingen er op de politieke agenda komen te staan; je denkt mee over hoe de vereniging zich kan profileren op een bepaald politiek thema; je schrijft artikelen voor de website en je werkt aan de voorkant mee aan kennis- en standpuntontwikkelingen. Het leukste wat ik heb meegemaakt op deze gebieden is het politieke besluitvormingstraject van het initiatiefwetsvoorstel om geborgde zetels in het waterschapsbestuur af te schaffen. Het politieke handwerk komt dan heel dichtbij en het resultaat van een uitkomst is dan nog vrij onzeker. Op het laatste moment, vlak voordat er een definitief oordeel wordt geveld over dit wetsvoorstel, komt er een amendement binnen en de kaarten liggen er dan ineens anders bij. Dat meemaken en erover mogen nadenken, geeft veel waarde en energie aan de stage die ik heb mogen lopen.

  1. Wat heb je geleerd?

Tijdens de stage bij FPG leer je omgaan met de actualiteit, door te begrijpen welke essentie eruit te halen valt en hoe je hier, soms kort dag, op moet reageren. FPG is een vereniging die continu onderhevig is aan vragen en wensen van leden. Hierdoor krijg je tijdens de stage mee hoe het verenigingswezen in elkaar zit, en welke belangrijke maatschappelijke positie een dergelijke vereniging inneemt. Op het gebied van public affairs heb ik daarnaast geleerd hoe je een gestroomlijnd lobbyplan opstelt dat veelzijdig ingezet kan worden. Zowel het harde politieke en de informele organisatiekunde gaven leerzame momenten aan mij mee.

  1. Vulde het je studie goed aan?

Het hebben van affiniteit met het openbaar bestuur is belangrijk om je goed in te zetten voor de stage. Niet al mijn idealen en standpunten komen overeen met die van de FPG. Ik ben dan ook van mening dat dat niet nodig is om professioneel je hard te maken voor gestelde belangen. Elk belang heeft recht op een stem, een vertegenwoordiging. Bij FPG leer je bovendien afwisselen tussen onderwerpen, van fiscaliteit tot natuurbeheer. Juist die diversiteit en de ambivalentie met jouw eigen opvattingen maakten de stage voor mij waardevol en leerzaam. Vanwege de bijbehorende begeleiding is er ook voortdurend de mogelijkheid om te sparren over ideeën en om feedback te ontvangen.