Federatie Particulier Grondbezit

Studenten helpen landgoederen bij uitwerken visie!

July 13, 2022 by FPG
Tags:

De Hogeschool van Hall-Larenstein is op zoek naar projecten voor derdejaars studenten om Landschaps-Ecologische Systeem-Analyses (LESA) te maken voor landgoederen met een bijbehorend advies. Het doel is om een groep studenten een adviestraject van kop tot staart te laten doorlopen als leerervaring. Dus de opdrachtgever (lees: een landgoed) heeft een visie, de studenten moeten die in samenspraak vertalen in onderzoek, dat uitvoeren en advies geven door enkele scenario’s te schetsen. Een win-win situatie dus, als lid kunt u een gratis advies en LESA krijgen, en de studenten een mooie opdracht waar ze veel van kunnen leren.

FPG verzamelt verzoeken leden voor een LESA

FPG zal de projecten verzamelen, bundelen en in augustus aanleveren bij van Hall-Larenstein. De uitvoering door de studenten zal plaatsvinden van oktober 2022 t/m 1 februari 2023. Dan moet het advies opgeleverd worden.

Neem contact op bij interesse

De Hogeschool is vooral op zoek naar projecten die divers zijn qua inhoud, landschappelijk, ecologisch, cultuurhistorisch, bijvoorbeeld in een gebied met natte en droge gronden. Dus, mocht u ideeën hebben voor uw bezit waarbij een analyse en advies met een stevige LESA component zou kunnen helpen, neemt u dan contact op met Nils Borgesius (n.borgesius@grondbezit.nl, 06-83177028)