Federatie Particulier Grondbezit

PERSBERICHT: FPG aan tafel bij stikstofoverleg Remkes

August 15, 2022 by FPG
Tags:

Zet vertrouwen en ondernemerschap centraal in stikstofaanpak

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) roept het kabinet op om allereerst de grote vertrouwenscrisis die er is tussen overheden en landbouw, aan te pakken. Daarvoor moeten de stikstofplannen terug naar de tekentafel, die boodschap geeft FPG mee aan Johan Remkes. Vandaag voert hij gesprekken met de natuurorganisaties, waar onder andere FPG voor is uitgenodigd.

De afgelopen maanden hebben in ieder geval één ding duidelijk gemaakt: er is een grote vertrouwenscrisis tussen overheden en de landbouw- én natuursector. Deze helpt niet om de natuur te verbeteren en economische ontwikkeling mogelijk te maken. De voorzitter van FPG, Roel Robbertsen vindt dat er een verandering nodig is van de ‘bestuurscultuur’. ‘Dus niet langer een departement en kabinet dat met de luiken dicht binnenshuis plannen smeedt, die deze vervolgens als onontkoombaar presenteert en daarna hemel en aarde beweegt om deze overeind te houden. Ga in plaats daarvan zowel landelijk als in de regio, in het kader van de gebiedsgerichte aanpak, intensief overleg voeren met de vertegenwoordigers van de landbouw, particuliere eigenaren én de natuursector. Doe dat op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Kortom maak ons allemaal probleemeigenaar van de opgave om de natuur te versterken en het platteland vitaal te houden’. Hij benadrukt dat daarvoor niet kan worden vastgehouden aan de stikstofplannen die al op tafel liggen.

EU-eisen

Het vertrekpunt moet zijn, de eisen die de Europese Vogel- en habitatrichtlijnen stellen, aldus Robbertsen. Nederland geeft daaraan invulling door het wettelijk vastleggen van stikstofdeposities op natuurgebieden. Robbertsen: ‘Dat is niet wat Europa van ons verlangt. Zij verlangt dat de zogeheten staat van instandhouding verbetert in die gebieden waar dat nodig is. Dat heeft het kabinet vertaald naar stikstof door kritische depositiewaarden en wettelijk vastgelegde stikstofdepositiedoelen. Daar kunnen ondernemers zoals onze leden met grond rondom natuurgebieden niets mee en is vooral voer voor juristen. Wat we nodig hebben is een integrale kijk. De kwaliteit van de natuur hangt af van veel factoren waarvan stikstof er één is. Spreek vervolgens ondernemers aan, zet het ondernemerschap centraal en help hen om te sturen op factoren waarop zij wel invloed hebben, zoals op de emissies van stikstof en de kwaliteit van water’.

Extensivering en innovatie

Bedrijven kunnen hun emissies verlagen door extensivering en door inzet van technische innovaties, waarvan er al talloze zijn en worden ontwikkeld. In onze beleidsvisie “Landschapsgronden, bekijk het breed” geven we aan hoe we dit zien. Robbertsen: ‘FPG kiest voor een grondgebonden, extensieve en natuur inclusieve landbouw nabij natuurgebieden, met toepassing van innovaties in management en moderne en geavanceerde staltechnieken. Nederland heeft een hoogontwikkelde kennis inzake landbouw en innovatie. Wij zeggen, benut die kracht. Breek het niet af!’.