Federatie Particulier Grondbezit

Een behaaglijke Landgoeddag

September 27, 2022 by FPG

Op de Landgoeddag waren we in gesprek met Louise Vet, voorzitter Deltaplan Biodiversiteit en Kenneth Rijsdijk, schrijver van het boekje Heg, over versterking van de biodiversiteit. Veel leden zijn in de praktijk al aan de slag met die verbinding tussen landbouw en natuur en hebben die voorbeelden gedeeld!

We zijn deze Landgoeddag te gast bij de familie Stork op Hof te Boekelo. Het landgoed is een karakteristiek Twents landgoed en telt zo'n 130 hectare aan landbouwgronden, akkers en bossen. De huidige generatie heeft zich ten doel gesteld de bijzondere cultuurhistorie van het landgoed weer zichtbaar te maken, te versterken en voor de toekomst te behouden. Tijdens de wandeling hebben we er meer over gehoord en van gezien. Zo gaat Hof te Boekelo komend seizoen samen met Hoop Heggen bijna 1000 meter haag aanplanten.

C20710EF-92BD-4FE2-898C-D90AA0251D12Hof te boekelo presentaties

Deltaplan Biodiversiteit

FPG is partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het verbeteren van de biodiversiteit is een vereiste om de duurzame instandhouding van de landbouw-, natuur- en bosgronden van onze leden op korte en lange termijn te realiseren. Louise Vet, voorzitter en tevens Hoogleraar Ecologie aan de WUR en onderzoeker bij NIOO-KNAW, en Ronald Hiel, directeur projectbureau praatten ons bij.  Zij zien ook veel mogelijkheden voor particuliere grondeigenaren en beheerders, zoals in het net gepresenteerde Aanvalsplan Landschap staat. (De heg moet terug op het platteland - NRC).

De heg terug in het landschap

Landschapselementen zoals heggen en hagen versterken de biodiversiteit. Kenneth Rijsdijk, biogeograaf aan de UvA  en schrijver van het zeer lezenswaardig boekje Heg, een behaaglijk landschap voor mens en natuur, hield een betoog waarom de heg moet terugkeren in het landschap.

Onder het genot van een drankje en een hapje rondden we de dag af.