Federatie Particulier Grondbezit

Houd de groene Boa in het veld: verminder de regeldruk!

October 19, 2022 by FPG
Tags:

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) maakt zich grote zorgen over de verhoogde lasten vanwege de audit Wet politiegegevens (Wpg) voor boa-werkgevers en organisaties met boa’s. Daarom heeft de FPG samen met partners van de Groene Boa coalitie de minister van Justitie en Veiligheid per brief verzocht om een oplossing op korte termijn.

Daarnaast heeft de coalitie wederom aandacht gevraagd aan de Tweede Kamer voor het capaciteitstekort, de toenemende onveiligheid in het buitengebied en de hoge administratieve lasten. De Kamercommissie Justitie en Veiligheid vergadert donderdag 20 oktober a.s. onder andere over de situatie van de groene BOA’s tijdens het Politiedebat in de Tweede Kamer

WPG audit onhaalbaar

De verplichting om  aan de Wpg-audit te moeten voldoen gaat in voor 1 januari 2023. In geval van de Wpg-verplichtingen staan de vereisten en bijbehorend papierwerk en kosten niet in verhouding tot de schaal van de organisaties die vaak maar één of enkele boa’s in dienst hebben, vaak ook nog in deeltijd. In veel gevallen betreft het zelfs alleen de inzet van enkele vrijwillige boa’s. Het gaat hier met name om particuliere landgoederen, kleinere natuurbeherende organisaties (tbo’s) en wildbeheereenheden (wbe’s). Voor een individuele eigenaar kan een jaarlijkse interne audit en een externe audit in de cyclus van vier jaar oplopen tot wel € 15.000 in totaal gebaseerd op prijsopgaves van leden. De kosten van de audits van een particuliere boa worden daarmee exorbitant hoog.

Groene Boa’s zijn onmisbaar

De groene Boa’s zijn in het buitengebied van onmisbaar belang als lange arm van de politie. De Boa’s kennen het buitengebied als hun broekzak en zorgen met toewijding en vaak vrijwillig ervoor dat recreatie- en natuurgebieden veilig en toegankelijk blijven. En ontlasten daarmee de politie. Met het oog op de toenemende en grotere uitdagingen van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied, leveren zij essentiële taken inzake toezicht en handhaving.

Boa-werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en kwaliteit van de mensen die zij het veld in sturen. De standaard die de overheid stelt is terecht erg hoog. Maar door de toegenomen wet- en regelgeving zijn ook de administratieve lasten sterk toegenomen en veelal voor de particuliere werkgever onevenredig hoog geworden. Het is daarbij cru dat door de toezicht en handhaving aan veiligheid voor de hele maatschappij wordt gewerkt, maar de kosten volledig voor rekening van de particuliere werkgevers komt.

WPG audit bovenop BRS en AVG vereisten

De Boa maakt gebruik van het Boa Registratie Systeem (BRS) voor het vastleggen van de strafrechtelijke registraties van alle handhavingshandelingen, waarnemingen, waarschuwingen, verbalen, geweldshandelingen en maatregelen. Daarmee wordt al voor ongeveer 80% voldaan aan de Wpg, omdat veel van de onderdelen uit de audit-norm van de Wpg worden al worden afgedekt door het gecertificeerde BRS.

Onder ander als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er  voor de verwerking van persoonsgegevens door boa's in het kader van hun opsporingstaak, al een strengere administratieve last bijgekomen.

Groene Boa coalitie

De Groene Boa coalitie bestaat uit de organisaties Federatie Particulier Grondbezit, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Landschappen NL, Leisurelands, Sportvisserij Nederland, Stichting Nationaal Park De Hoge Veluwe en de Vereniging Natuurmonumenten.