Federatie Particulier Grondbezit

Coalitie groene handhavers: positief over verruimde tegemoetkoming drugsdumping

October 22, 2022 by FPG
Tags:

De groene BOA-werkgeverscoalitie, bestaand uit Natuurmonumenten, LandschappenNL, de Federatie Particulier Grondbezit, de Jagersvereniging, Sportvisserij NL, het Nationale Park de Hoge Veluwe en Leisurelands, is positief over de vrijdag jl. aangekondigde verruiming van de tegemoetkoming voor particulieren bij drugsdumpingen.

De nieuwe regeling verhoogt de tegemoetkoming van €25.000 naar €200.000 per geval. Daarvoor wordt ook extra incidenteel budget uitgetrokken van 1,5 miljoen euro door het ministerie van Justitie & Veiligheid. Daarnaast betaalt het Rijk voor sanering van de grootschalige bodemschade en grondwaterverontreiniging bij drie “uitzonderlijke gevallen” in Noord-Brabant, waarvoor de opruimkosten zo hoog zijn dat zelfs het nieuwe compensatieplafond niet toereikend is.

Hoge maatschappelijke kosten
De groene BOA-werkgeverscoalitie ziet hierin een welkome concrete stap van het kabinet om de toenemende ondermijning en overlast in het buitengebied aan te pakken. Drugsdumpingen brengen hoge opruimkosten met zich mee voor de maatschappij en het milieu in het bijzonder. Bij chemisch afval is berging ingewikkeld, vraagt expertise en kost daarmee ook veel geld. De huidige compensatiebedragen waren daarom onvoldoende.

Nieuwe regeling vanaf 2025
In 2024 loopt de huidige subsidieregeling voor compensatie drugsdumping af. Deze loopt nu via de provincies. De groene Boa-werkgeverscoalitie ondersteunt de insteek van Minister Yeşilgöz-Zegerius om te komen tot een nieuwe Rijksregeling die de provinciale regelingen vervangt. Het is daarbij belangrijk dat snelle afhandeling het uitgangspunt is, zodat het milieu zo min mogelijk schade ondervindt en werkgevers zich weer kunnen richten op het veilig houden van de natuurgebieden van Nederland.

Druk blijft hoog
De druk op groene BOA’s wordt elk jaar groter, het aantal incidenten in het buitengebied neemt ook toe. Daarom blijft de werkgeverscoalitie pleiten voor, meer ondersteuning vanuit de veiligheidsdriehoek, meer groene BOA’s en minder administratieve lasten. Het drugsopruimgeld is een positief signaal, maar aan de voorkant is meer nodig en we vragen ook om meer actie vanuit het ministerie. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn passende wapenuitrusting en een betere toegang tot informatiesystemen. Gelukkig ziet de coalitie de afgelopen periode een grote en groeiende steun en inzet van verschillende betrokken Kamerleden. We moeten samen blijven werken aan goede basisomstandigheden om handhaving, toezicht en gastheerschap in de natuur op een veilige manier te kunnen uitvoeren.