Federatie Particulier Grondbezit

Eigenaren natuur- en landbouwgrond blijven geborgd in Waterschappen

November 29, 2022 by FPG

Op 29 november stemde de Eerste Kamer in met een wijziging van het bestuur in de waterschappen. In 2027 betekent dit twee geborgde zetels voor eigenaren natuur en landbouw. Maar de precieze betekenis voor de komende Waterschapsverkiezingen en samenstelling voor 2023 is nog niet helemaal bekend. Dit hangt namelijk af van de publicatie van de wet in de Staatscourant en daarmee e wel of niet tijdige invoering voor de verkiezingen in maart. In de loop van het proces is veel vertraging opgetreden. De eerdere poging vanuit GroenLinks en D66 om de geborgde zetels in de Waterschappen volledig te schrappen is hiermee definitief van de baan. FPG is blij met dit resultaat. In 2023 hebben geborgden natuur minimaal 1 zetel per waterschap.

Van schrappen naar uitbreiding natuurgeborgden

Tijdens de behandeling van de wetswijziging voor de zomer in de Tweede Kamer werd door een amendement van de ChristenUnie de initiatiefwet voor volledige schrapping van geborgde zetels flink op zijn kop gezet. De geborgde zetels voor natuurbeheerders werden juist verdubbeld naar 2 per waterschap en die voor agrarische ondernemers werden weliswaar verminderd naar 2, maar wel behouden.

DB zetel van de baan, wachten op publicatie wet

De gegarandeerde zetel in het Dagelijks Bestuur van de Waterschappen voor de geborgden is overigens definitief van de baan, al per 2023 zo lijkt het. De Eerste Kamer stemde namelijk in, maar vroeg om zo snel mogelijke invoering van de nieuwe wet. Desnoods in delen. De zetel in het Dagelijks bestuur is juridisch realiseerbaar, terwijl de andere wijzigingen onzeker zijn. Minister Harbers van Infrastructuur en Water gaf bij behandeling in de Eerste Kamer aan dat door het late moment van besluitvorming het waarschijnlijk niet realistisch is om de wijzigingen nog voor de verkiezingen van volgend jaar doorgevoerd te krijgen. De definitieve betekenis van het besluit van de Eerste Kamer laat dus nog op zich wachten tot de derde week van december.