Federatie Particulier Grondbezit

FPG wil grondfinanciering en pacht in Landbouwakkoord

December 5, 2022 by FPG

Voor de transitie die het kabinet in het landelijk gebied wil, zijn grondfinanciering en pacht cruciaal. FPG dringt er dan ook bij het kabinet op aan dat deze thema’s in het Landbouwakkoord een belangrijke plaats krijgen. FPG vindt dat zij als organisatie die veel eigenaren en verpachters verenigt bij het overleg hierover zou moeten worden betrokken.

In de Kamerbrief van Minister Adema met de titel “Toekomst Landbouw” van 25 november geeft het kabinet een eerste uitleg over het Landbouwakkoord. Het Kabinet wil de ingezette transitie voortzetten binnen bestaande kaders rondom natuur, water, en klimaat. FPG mist de discussie over grondfinanciering in brede zin. En heeft dit duidelijk gemaakt in een brief aan Minister Adema. In de komende maanden wordt via overleggen gekomen tot een akkoord, waarbij gewerkt wordt met een hoofdtafel en deeltafels over specifieke onderwerpen.

De FPG ziet dat de discussie in het landbouwakkoord zich lijkt te vernauwen tot het boerenerf, waarbij verpachters, ketenpartners en financiers in een later stadium of zijdelings worden betrokken. Gezamenlijk moet namelijk de financiering van extensivering rondom natuurgebieden worden rond gerekend. Fiscale impulsen, alternatieve verdienmodellen en alternatieve financieringsmechanismen als pacht spelen dan een enorm belangrijke rol. Landgoederen hebben veel ervaring op deze onderwerpen en werken vaak samen met pachters en andere partijen aan transities die het landschap versterkt.

Te weinig aandacht in de discussie is er wat FPG betreft voor fiscale tegemoetkomingen en nieuwe economische activiteiten om opbrengstverlies door extensivering te compenseren. Dit kan worden gezocht in diensten als landschapsbeheer, wateropvang of bijvoorbeeld koolstofopslag. Daarnaast is een instrument dat fiscale verlichting en natuurbehoud combineert als de Natuurschoonwet nog steeds een heel relevant voorbeeld in de discussie. FPG heeft in dit kader al een visie op Landschapsgronden ontwikkeld op de transitie in het Landelijk gebied.

Pacht wordt wel expliciet genoemd als onderwerp voor in het Landbouwakkoord. FPG ziet hierop een belangrijke rol voor zichzelf neergelegd als grootste vertegenwoordiger van particuliere verpachters. Van de landbouwgrond in Nederland wordt zo’n 45% in pacht uitgegeven. Pacht is namelijk een betaalbare manier voor boeren om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Het zorgt daarnaast voor de nodige grondmobiliteit die nu nodig is en generatiewisseling onder boeren mogelijk te kunnen maken. FPG wil in de discussie over pacht meer zekerheid inbouwen om verduurzaming van het agrarisch gebruik te kunnen veilig stellen. Daarnaast is het belangrijk dat het een lonend verdienmodel is voor zowel pachters als verpachter.