Federatie Particulier Grondbezit

De Landeigenaar: decembernummer is uit!

December 16, 2022 by FPG

In het decembernummer van De Landeigenaar stelt wetenschapper en adviseur Elyze Storms-Smeets dat samenwerking hét sleutelbegrip is voor uitdagingen waar eigenaren van erfgoed voor staan. Ze constateert dat eigenaren, overheden, experts en omwonenden steeds vaker samenwerken bij complexe ruimtelijke opgaven zoals klimaatadaptatie.

In het nummer komen ook vertrekkend en komend voorzitter van de FPG aan het woord. Henry Meijdam kijkt vooruit en Roel Robbertsen blikt terug.


Voorts artikelen over groene pacht, die landbouw en natuur combineert, en een interview met Meine en Mieke Breemhaar die met de aankoop van 3.000 hectare op Bonaire in één keer een van de grootste grondeigenaren van Nederland werden.


Verder in dit nummer:
• Contouren verkoop overheidsgrond worden scherper
• Miljoenen voor golfbaan en natuur
• Grondprijs veert op in derde kwartaal
• Eigendom van een familielandgoed kan spanning geven
• Soortenrijk bos op voormalige landbouwgrond
• Betonstop Vlaanderen wordt bouwshift
• Positief rendement regulier verpachte landbouwgrond
• Areaal agrarische grond krimpt jaarlijks 0,4 procent
• Een goede administratie voor een landgoed
• De verplichting van de pachter tot zelfbewoning
• Mijn FPG: Mooi om de boerderij over te dragen
• Lobby & Vereniging
• Landgoed positioneren voor provinciale verkiezingen

Voor meer informatie over ons vakblad, klik hier.