Federatie Particulier Grondbezit

Bodemprocedure tegen ministeriële regeling gestart

December 30, 2022 by FPG

De Jagersvereniging, de NOJG en de FPG zijn eind december een bodemprocedure gestart tegen de ministeriële regeling die de jacht op haas en konijn sluit.

In een bodemprocedure zal de bodemrechter het besluit van de minister en de bijbehorende beoordelingsmethode om de staat van instandhouding van beide soorten te bepalen, toetsen. Met het starten van de bodemprocedure nog in 2022, hopen de partijen op een uitspraak van de rechter voor de start van het komende jachtseizoen.

De minister is nu eerst in de gelegenheid om schriftelijk te reageren op de dagvaarding. Zodra er meer bekend is over het verloop van de procedure, zal de FPG hierover de leden informeren.