Federatie Particulier Grondbezit

Belasting verpachters wederom omhoog

January 11, 2023 by FPG

Landgoederen en andere grondeigenaren worden geconfronteerd met een belastingaanslag in box 3 die steeds verder oploopt, terwijl de door de overheid gereguleerde prijs vanuit het pachtnormenbesluit over de jaren is gedaald. Dit blijkt uit de recente publicatie van de normwaarden verpacht bezit door de Belastingdienst (klik hier voor publicatie).

Gemiddeld negatief saldo van 165 euro

Met de gepubliceerde normwaarden loopt de vermogensrendementsheffing op tot zo’n 753 euro gemiddeld per hectare voor particulieren. Terwijl de gereguleerde pachtprijs sterk is gedaald. Was de gemiddelde pachtnorm in Nederland in 2016 nog 851 euro per hectare, in 2022 is deze prijs gedaald naar 588 euro per hectare. Dit betekent dus een negatief saldo van rond de 165 euro in 2022. Daarbij moeten ook nog bijvoorbeeld de waterschapslasten en andere lasten worden afgedragen door de verpachter. In veel landbouwgebieden valt het saldo nog veel negatiever uit. FPG heeft al eerder een modelbezwaarschrift gedeeld voor particuliere verpachters om bezwaar te kunnen maken tegen de normwaarden en het veronderstelde rendement.

Hogere normwaarden in 54 van de 65 landbouwgebieden

In lijn met de algehele waardestijging van landbouwgrond vallen in 54 van de 65 landbouwgebieden de normwaarden ook dit jaar weer hoger uit. Waardestijging van agrarische grond is echter niet relevant voor landgoederen en veel particuliere grondeigenaren. Het doel is namelijk instandhouding van hun bezit en dit doorgeven aan de volgende generatie. De waardestijging wordt niet gekapitaliseerd.

Saldo voor verpachter negatief

Gemiddeld verliest een particuliere verpachter dus 165 euro per hectare in 2022 op reguliere pachtgrond als zijn vermogen in de derde belastingschijf valt. Een ongekend nadelige positie en het bewijs dat Box 3 op korte termijn aanpassing vereist. In lijn met het Advies van Johan Remkes in 2022 is het verlagen van de fiscale druk nodig om te kunnen investeren in verduurzaming en de transitie van het landelijk gebied. Deze cijfers bewijzen dat wederom.

Haal grond uit Box 3

FPG pleit ervoor om landbouwgrond uit Box 3 te halen, gezien de grote landbouwtransitie die wordt beoogd. Nu valt landbouwgrond in dezelfde belastingcategorie als aandelen en andere “overige beleggingen”. Op grond kan dat rendement in de praktijk nooit gehaald worden en dat moet de overheid ook niet willen, gezien de vraag naar meer biodiversiteit op en extensiever gebruik van de grond.

Het pachtinstrument wordt zo steeds minder aantrekkelijk voor de sector. Tegelijkertijd hebben boeren juist meer pachtgronden nodig om te extensiveren rond natuurgebieden en de steeds moeilijker wordende financiering rond te krijgen.

Onderzoek ministerie over verpachte gronden

Bij de behandeling van het belastingplan in de Tweede Kamer in 2022 ziet FPG in ieder geval een verschuiving in de discussie over Box 3. Twee aangenomen moties vragen om verder onderzoek naar en verfijning van de categorie ¨overige beleggingen” waar verpachte gronden en NSW-opstallen onder vallen, maar volgens FPG niet in thuis horen. Dit onderzoek moet in het eerste kwartaal van 2023 worden opgeleverd door het Kabinet. In februari speekt FPG wederom met Staatssecretaris van Rij over de geschetste problematiek. Ook wordt met Minister Adema en pachters gesproken over aanpassing van de pachtregelgeving.