Federatie Particulier Grondbezit

Onjuiste intekening sloten RVO leidt tot onduidelijkheid over bufferstroken

February 10, 2023 by FPG

Per 1 maart gaan er strengere mestregels gelden om de natuur en het oppervlakte water schoner te maken. Daarom worden bufferstroken ingesteld langs sloten waar geen mest mag worden geplaatst. Nederland telt zo'n 330.000 kilometer sloten. Voor een natte sloot is die strook 3 meter breed. Bij een droge sloot is het minimum 1 meter. De organisatie die hierop moet handhaven, RVO, heeft op kaarten veel droge sloten als natte sloten aangemerkt. 

Dit betekent dat in veel gevallen ten onrechte een bufferstrook van tenminste 3 meter gaat gelden voor een droge sloot. Dit heeft tot gevolg dat het voor agrariërs in de praktijk onduidelijk is waar wel en geen mest uitgereden mag worden. En het heeft direct effect op zijn ruimte om mest te kunnen plaatsen op zijn percelen.

Gezamenlijk met andere partijen roept de FPG de minister op om te zorgen dat de door RVO gehanteerde kaarten de juiste gegevens bevatten. Agrarische ondernemers hebben zo snel mogelijk duidelijkheid nodig! FPG adviseert leden (en hun pachters) die met dezelfde problematiek te maken hebben, de signalen door te geven aan RVO. Klik hier om naar de contactpagina van RVO te gaan. Daarnaast horen ook wij graag van u als u (of uw pachter) problemen ondervindt. Dit kunt u melden via: fpg@grondbezit.nl. Signalen hierover kunnen wij delen met het ministerie. Klik hier voor een artikel over dit onderwerp op de website van de NOS.