Federatie Particulier Grondbezit

Staatsecretaris Van Rij spreekt over toename belastingdruk landgoederen

February 15, 2023 by FPG

Op dinsdag 7 februari sprak staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij op uitnodiging van FPG op Landgoed Anderstein met leden van het Mariënwaerdt Initiatief - een groep eigenaren die het particulier eigendom een warm hart toedraagt - over de toenemende belastingdruk en de grote maatschappelijke opgaven waar landgoedeigenaren ook mee worden geconfronteerd.

De fiscale behandeling is een grote zorg van landgoedeigenaren, omdat belastingaanslagen steeds vaker groter zijn dan de pachtinkomsten. Dit geldt met name voor landgoederen en eigenaren met gronden in privébezit. De FPG vraagt stelselmatig aandacht voor het fiscale vraagstuk, onder meer bij het ministerie van Financiën. Voorzitter Henry Meijdam benadrukte tijdens de avond dat maatschappelijke en fiscale waardering hand in hand moeten gaan. Voor landbouwgrond in Box 3 is dat nu niet het geval.

Staatssecretaris Van Rij sprak met de zaal over de achtergrond van de vermogensrendementsheffing en de gevolgen van het kerstarrest van 2021 waardoor een hervorming nodig is. Die hervorming wordt nu vormgegeven en hij riep de FPG en haar leden op om met een concrete invulling te komen voor het fiscale stelsel voor het buitengebied. FPG pleitte al eerder om een fiscaal stelsel te hervormen in lijn met de stikstofdiscussie die een enorme transitie in het landelijk gebied gaat betekenen.

Onhaalbaar rendementspercentage Box 3

In totaal hebben we in Nederland zo’n 165 miljard euro aan privévermogen in onroerend goed. Ongeveer 1% daarvan zit in grond. Dit is grond die voornamelijk wordt verpacht door particulieren aan boeren. Deze grond wordt aangeslagen met een forfaitair percentage van 5,57% in 2022. Dat is gelijk aan aandelen en obligaties. Dit forfaitair rendementspercentage is opgebouwd uit een direct rendement (pachtinkomten) en een indirect rendement (waardemutaties). Met enkel de pachtinkomsten is dit percentage onhaalbaar in de praktijk. Daarbij wordt de pachtprijs op zo’n 30% van de grond sterk ingeperkt vanuit de pachtregelgeving.

FPG heeft meerdere korte termijn oplossingen aangedragen voor dit groeiende probleem:

  •  Een leegwaarderatio zoals we dat kennen bij vastgoed. Dit geldt als rendement niet kan worden behaald bij leegstand.
  • Grond als groene investering aanmerken waardoor het forfaitair percentage wordt verlaagd. De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters opperde dat recent ook.

FPG vindt bovenal dat grond niet in de categorie “overige beleggingen” in Box 3 thuis hoort gezien de aard van dit type vermogen. Landbouwgrond is geen aandeel of obligatie. Het kent een lager rendement. Waardestijging wordt vooral veroorzaakt door inflatie en grond wisselt over lange periodes of in zijn geheel niet van eigenaar.

Van Rij vraagt input aanwezigen

Staatssecretaris Van Rij schetste de inzet van dit Kabinet om te komen tot een nieuw vermogensbelastingstelsel en riep aanwezigen op mee te denken over:

  • de overgang naar een nieuw systeem voor vermogensbelasting vanaf 2026
  • de overbruggingsperiode in 2023, 2024 en 2025
  • voorbeelden en inbreng vanuit FPG om fiscaal maatwerk te kunnen leveren voor landgoedeigenaren om bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven

Dit betekent voor FPG-leden dat ruimte ontstaat voor verandering in de fiscale behandeling en die parallel te laten lopen met de vormgeving van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Vanuit de zaal werden voorbeelden en suggesties uit de dagelijkse praktijk aangedragen. Zo werd genoemd dat voor reguliere pacht op dit moment een negatief saldo van 165 euro per hectare per jaar geldt voor verpachters, met uitschieters tot wel 600 euro per hectare per jaar. Ook werd de eerdere analyse over het negatieve rendement op deze gronden met hem gedeeld door één van de FPG-bestuursleden.

Fiscaal voortborduren op Remkes

Van Rij riep FPG op mee te praten op ambtelijk niveau over de toekomst van het fiscale stelsel voor het landelijk gebied en gaf aan te willen voortborduren op het advies van Johan Remkes. Dat advies vroeg de fiscale druk in het landelijk gebied te verlagen, om zo stikstofreductie en verbetering van bodem- en waterkwaliteit te bevorderen op landgoederen en boerderijen. De FPG ziet hier kansen voor haar leden, omdat door het verlagen van de belastingdruk meer geïnvesteerd kan worden in genoemde kwaliteitsverbeteringen.

Mariënwaerdt en FPG

Het Mariënwaerdt Initiatief is een groep eigenaren die het particulier eigendom een warm hart toedraagt en jaarlijks bij elkaar komt om te spreken over actuele ontwikkelingen. FPG is zeer dankbaar voor de ondersteuning van deze groep leden met hun netwerk en de mogelijkheid gezamenlijk via dit gremium te spreken met gerenommeerde politici, bestuurders en wetenschappers.