Federatie Particulier Grondbezit

Hoe plant je 37.000 hectare bos in Nederland? – RTL Nieuws

February 17, 2023 by FPG

Door de eigenaren en beheerders van het Nederlandse buitengebied hiervoor te motiveren, zo leerde de verslaggever van RTL Nieuws onlangs. Op 11 februari interviewde RTL Nieuws (item vanaf minuut 17 ongeveer) FPG-lid Harry van Puijenbroek van Landgoed Gorp en Roovert over de vraag hoe we 37.000 hectare extra bos in Nederland gaan aanplanten tegen 2030. Van Puijenbroek vertelde dat nieuwe verdienmodellen voor bos mogelijk en nodig zijn, maar daar heeft hij wel de overheid bij nodig. En daar zit het probleem, volgens hem.

Bosbeheer in NL
In Nederland hebben we nu zo’n 370.000 hectare bos dat steeds gevarieerder wordt en groeit in volume. Particuliere boseigenaren die FPG vertegenwoordigt beheren zo’n 25% van dit bosgebied, evenveel als Staatsbosbeheer. De totale oppervlakte wil Nederland in 2030 met 10% hebben vergroot. Een enorme opgave!

HvP

FPG ziet dat veel leden worstelen met de realisatie van nieuw bos. De wil is er, maar:

  • beloningen voor CO2-opvang, bosbeheer of andere ecosysteemdiensten zijn niet toereikend. Op dit moment speelt een boseigenaar ongeveer quitte bij bosaanplant en -beheer, meer zit daar op dit moment niet in. De opbrengst is bijvoorbeeld veel minder dan bijvoorbeeld het verpachten van landbouwgrond.
  • de overheid kan geen lange termijn zekerheid bieden voor het betalen van deze diensten, terwijl bos minimaal 20 jaar nodig heeft om zich goed te ontwikkelen.
  • flexibiliteit is nodig om naast realisatie van bos, andere economische dragers te bieden aan particuliere eigenaren om het landgoed als geheel in stand te kunnen houden.

Onze leden zijn het eens met Minister van der Wal dat we bosuitbreiding slim moeten doen. Daarom zijn de FPG en haar provinciale verenigingen samen met de leden, partners en overheden volop bezig met:

  • het inventariseren van mogelijke plekken voor bosuitbreiding.
  • nieuwe verdienmodellen creëren en combineren met bestaande economische dragers, bijvoorbeeld met woningbouw, recreatie, waterbeheer en natuurontwikkeling.
  • financiering organiseren vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Het is zaak in de komende periode te gaan oogsten van het werk dat gedaan is in de provincies en de plannen die onze leden hebben. Goede coördinatie, besluitvaardigheid en financiering voor de lange termijn is daarvoor nodig. En dan kunnen particuliere grondeigenaren een aanzienlijke bijdrage leveren aan de ambities van de overheid, en daarmee aan de samenleving.

U kunt het item hier downloaden.