Federatie Particulier Grondbezit

UPG feliciteert de 49 nieuwe Statenleden

April 18, 2023 by FPG

Namens de leden van het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) feliciteren wij als bestuur de benoemde 49 Statenleden van harte. In de nieuwe samenstelling van Provinciale Staten zijn er 30 nieuwkomers en 19 Statenleden die ook in de vorige periode in Provinciale Staten een zetel hadden. In totaal zijn er 15 fracties. Alle Statenleden spelen de komende periode 2023 - 2027 een belangrijke rol in de ontwikkelingen met betrekking tot het landelijk gebied van onze mooie provincie.

Foto PS 2023-2027

In de provincie Utrecht liggen veel landgoederen. Velen daarvan zijn in particulier eigendom en beheer. Op landgoederen worden vaak al eeuwenlang functies met oog voor de volgende generaties met elkaar verbonden: economie, ecologie en erfgoed. De eigenaren voelen zich vanuit de liefde voor natuur, cultuur en landbouw met hart en ziel verbonden met hun grond en de streek.

  • Cultuurhistorisch door de rijke geschiedenis en vaak parkachtige inrichting
  • Natuur en biodiversiteit door de gevarieerde inrichting en vaak extensief beheer
  • Landbouw, vaak met reguliere pacht (langdurig)
  • Recreatie doordat zo’n 90% van de landgoederen zijn opengesteld voor het publiek

Voor de landgoederen zijn de opgaven groot. De pachtopbrengsten spelen een belangrijke rol voor de financiering van beheer en onderhoud van de landgoederen in al haar facetten. Indien er minder pachtinkomsten komen door bijvoorbeeld de opkoop van agrarische bedrijven of de ontwikkeling van natuur, heeft dat gevolgen voor het verdienvermogen van gehele landgoed en de instandhouding ervan.

Totaal hebben de particuliere landgoederen op de Utrechtse Heuvelrug een oppervlakte van zo’n 12.500 hectare, waarvan 7.000 ha natuur en 5.700 ha landbouw. De grote opgave daarnaast is de recreatiedruk op de natuur.

Hieronder vindt u als bijlage onze adviespunten voor de komende periode waar onsinziens de politiek zich hard voor dient te maken. Voor de volgende generatie. Voor het landschap, landbouw en haar landgoederen.