Federatie Particulier Grondbezit

Jagersvereniging, NOJG, FPG en LTO sturen minister dringend verzoek tot overleg

April 26, 2023 by FPG

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG), de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) willen op korte termijn met minister Van der Wal, Natuur en Stikstof, in gesprek over de inhoud van de ‘Verzamelbrief soortenbeleid’ die zij 4 april verstuurde en het feit dat dit zonder enig overleg met de belangrijkste stakeholders is gebeurd. Dit staat in een brief die de vier organisaties op 14 april aan minister Van der Wal-Zeggelink hebben gestuurd.

Snel duidelijkheid
Voor de organisaties is het besluit om ook in het komende seizoen de jacht op konijn landelijk en het haas in drie provincies niet te openen volledig uit de lucht komen vallen. Hierbij heeft geen enkele vorm van de – ook richting de Tweede Kamer – toegezegde inhoudelijke heroverweging plaatsgevonden met grondeigenaren, jacht(akte)houders, wildbeheereenheden en grondgebruikers. Terwijl dit de mensen zijn met in de wet benoemde verantwoordelijkheden, rechten en plichten op het gebied van jacht en faunabeheer.

De Jagersvereniging, NOJG, LTO Nederland en de FPG pleiten onder andere voor:

  • Betere tellingen en het meenemen van de data verzameld door de wildbeheereenheden.
  • Behoud van draagvlak en motivatie onder jacht(akte)houders om provinciaal faunabeleid uit te voeren en een enorme inzet voor beperking van faunaschade te realiseren.
  • Overheidsbeleid dat recht doet aan het significant positieve maatschappelijk draagvlak voor benutting van de natuur in Nederland

Gebrek aan uitleg
De vier organisaties verbazen zich over de wijze waarop de minister omgaat met dit dossier. Immers werken wij mee aan de overleggen, impactanalyses en onderzoeken die door het ministerie van LNV zijn geïnitieerd. Ook de breed gesteunde moties uit de Kamer, over het meenemen van de data verzameld door de WBE’s, zijn (nog) niet uitgevoerd voor het versturen van de brief op 4 april. Dit vraagt om opheldering.

Tijdens de vaste Kamercommissie voor LNV op 21 april hebben Caroline van der Plas (BBB) en Thom van Campen (VVD) aangegeven zich te verbazen over de ‘beperkte uitleg’ van de minister in zake de aangenomen moties. De moties gingen over het betrekken van de tellingen en data van de WBE’s.
Dit heeft geleid tot een Schriftelijk Overleg met de minister in plaats van een Kamerbrief. Op deze vragen zal de minister voorafgaand aan het Commissiedebat Natuur op 28 juni antwoord moeten geven.

Overleg met minister Van der Wal
De ‘
Verzamelbrief soortenbeleid’ benadrukt voor de organisaties de noodzaak om op korte termijn in gesprek te willen met de minister. De Jagersvereniging, NOJG, LTO en FPG hopen via deze weg van minister Van der Wal te horen hoe zij tot dit besluit is gekomen. Daarnaast denken de partijen graag mee over een versnelling en het toekomst bestendig maken van jacht, beheer en schadebestrijding. De vier organisaties overleggen hoe jager, jachthouder, grondgebruiker en eigenaren hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Lees hier de brief van de Jagersvereniging, NOJG, LTO en FPG.