Federatie Particulier Grondbezit

Drukbezochte bijeenkomst Boer en Bunder over duurzame pacht

April 30, 2023 by FPG

Omdat er momenteel veel aandacht is voor het pachtdossier, zoekt men naar de mogelijkheden om binnen de pachtsystematiek verduurzaming in te passen. 

In het kader van duurzaam grondgebruik en duurzame pacht, werd 26 april jl. een bijeenkomst georganiseerd door Biodiversity in Business en het Netwerk Duurzame Pacht: Boer, Bunder & Pacht. In de Eemlandhoeve kwamen verpachters, pachters, beleidsmakers, rentmeesters en onderzoekers bij elkaar. Namens FPG waren Jantien de Loor en Machtelijn Tempelman aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst sprak Rijksadviseur Landschap, Jannemarie de Jonge, over de rol van pacht in de landbouwtransitie. Ook werd de nieuwe tool Boer, Bunder en Pacht gelanceerd, waarop informatie gezocht kan worden over duurzame pacht. Boer en Bunder had al inzichtelijke informatie over grondsoorten, het gewas van het afgelopen jaar en meer, en nu is ook informatie te vinden (en te uploaden) over de pachtvorm van percelen. Mooie informatie als je op zoek bent naar grond om te kopen of te pachten.  

Er waren diverse workshops, zo was er een Dragon’s Den waar pachters plannen voor duurzaam grondgebruik konden pitchen en verpachter-Dragons tips deelden, er was een workshop Duurzaam pachtbeleid waar ervaringen van grote verpachters zoals Groen Ontwikkelfonds Brabant, provincie Noord-Holland en Staatsbosbeheer met pachtvernieuwing en duurzame pacht werden gedeeld ter inspiratie, en bij de afsluitende borrel was een postersessie waar nieuwe initiatieven zoals Aardpeer, Herenboeren en Land van Ons zich presenteerden.

Informatie over deze tool is te vinden op: Boer&Bunder (boerenbunder.nl).