Federatie Particulier Grondbezit

Landgoed Ter Coulster presenteert boek over haar geschiedenis

May 30, 2023 by FPG

Jaap de Graaf is chroniqueur van de Heiloose geschiedenis. De laatste loot aan de stam van zijn publicaties is een kloek boek over het landgoed Ter Coulster, gelegen in de landgoederenzone langs de duinen bij Castricum en Heiloo. De geschiedenis heeft hij terug kunnen zoeken tot 1400, en hij is daarvoor op vele plaatsen geweest, tot Middelburg en Brussel toe.

Het boek is rijk geïllustreerd met kaarten, prenten en fotomateriaal. De Graaf werd gevraagd door de eigenaren-beheerders van het landgoed, Bart en Marielies van der Feen de Lille, die bekend waren met de onderzoeks- en schrijfkwaliteiten van De Graaf vanuit de Historische Vereniging van Heiloo. De Graaf heeft daarbij een zeer persoonlijke band met het landgoed: als  kleinzoon van de voorlaatste pachtboer bracht hij in zijn jeugd veel tijd door op Betsy’s hof, een voormalige pachtboerderij (nu woonhuis) op het landgoed.

De geschiedenis van het landgoed is veelbewogen. Schriftelijke bronnen gaan terug tot 1400, er zijn vermoedens dat er al eerder een versterkt huis zou kunnen zijn geweest. Het hoofdgebouw werd in 1517 in brand gestoken door de troepen van Grote Pier, en later herbouwd, Als het landgoed in 1788 uit elkaar valt na verkoop, en het grote huis wordt gesloopt, lijkt dat het einde. In 1810 geeft de burgemeester van Alkmaar, Gijsbert Fontein Verschuir, opdracht tot het bouwen van een landhuis om op het landgoed te gaan wonen. In 1824 besluit hij in de omgeving ook landerijen en boerderijen aan te kopen die eerder deel uitmaakten van het landgoed. Door het huwelijk in 1884 van zijn kleindochter Cornelia Frederica Fontein Verschuir met Bartout van der Feen de Lille wordt dit  de familienaam die bij het landgoed hoort tot in de huidige tijd. In 2023 is het landgoed daarmee 215 jaar in eigendom van de familie Van der Feen de Lille-Fontein Verschuir.

20230512_174612_klein

In deze tijd is dit het enige historische landgoed  benoorden het Noordzeekanaal dat nog in particuliere handen is. Bijzonder element is het bos, dat ten dele al 600 jaar oud is en ten dele 200 jaar oud (met ook nog wat jongere delen). Voor Nederland is dat zeldzaam. De oprijlaan met eiken werd in 2012 hersteld door inboeten van jonge bomen, een lastige operatie omdat de jonge bomen voldoende licht moeten krijgen, daar het voormalig hakhout eromheen hoger was dan de laanbomen. Zaagwerk vraagt uitleg aan de omgeving, en dat leverde begrip én een nieuwe groep vrijwilligers voor het landgoed

Op Ter Coulster wordt hard gewerkt aan goede relaties met de omgeving, die zijn van vitaal belang voor een landgoed. Voor de feestelijke boekpresentatie was een gemêleerd gezelschap van betrokkenen uitgenodigd (waaronder HPG). Naast familie en vrienden was de Historische Vereniging aanwezig en speechte hun voorzitter Jacob Ouderkerken. De locoburgemeester van Heiloo Rob Opdam en de Gedeputeerde mw Esther Rommel namen de eerste exemplaren van het boek in ontvangst. Terreinbeheerders en een vrijwilligersdelegatie werden verwelkomd en de eigenaar sprak zijn waardering uit voor hun belangrijke bijdrage aan het voortbestaan van het landgoed. De bijeenkomst werd muzikaal geopend door een ensemble van ArtEZ muziektheateropleiding uit Arnhem die de komende tijd op het landgoed voorstellingen zullen doen in het kader van het Karavaanfestival in Noord-Holland.

Aanwezigen kregen een presentexemplaar mee van het boek. Het boek is te koop bij de Historische Vereniging Heiloo (www.hvheiloo.nl). Verzending per post is ook mogelijk, prijs incl verzending is € 25,00  . Stuur een e-mail naar: historischeverenigingheiloo@gmail.com , toezending volgt na betaling. De opbrengst zal aan de Historische Vereniging ten goede komen.