Federatie Particulier Grondbezit

Politiek landschap verenigd in aanpassen pachtwet

June 10, 2023 by FPG

Op 7 juni 2023 heeft in de Tweede Kamer het Commissiedebat over pacht plaatsgevonden. FPG kan alleen maar concluderen dat er zowel vanuit het ministerie LNV als vanuit de Kamer hetzelfde gedacht wordt over de veranderingen van de pachtwet. Het komt erop neer dat de pachtwet zodanig veranderd dient te worden, zodat economie en ecologie samengaan met toekomstperspectief voor de (ver)pachters. Zeker ook in relatie tot de transities in het landelijk gebied.

FPG is tevreden over het verloop van het debat, waarbij we zowel in de inbreng van minister van LNV en de pleidooien van de Tweede Kamerleden onze inbreng terugzien. Voor onze leden is het vooral belangrijk dat er nu werk gemaakt gaat worden van werkbare en eerlijke regels voor pacht, die zorgen voor lange termijn zekerheid. Pachters en verpachters kunnen dan:

 1. de omgevingskwaliteit verbeteren;
 2. het verdienvermogen van de bedrijven versterken;
 3. bijdragen aan een aanzienlijke verduurzaming van het buitengebied met ontwikkelingsruimte voor toekomstgerichte boeren.

Initiatiefnota pacht

Een bijzondere samenwerking tussen de partijen VVD en GroenLinks op dit onderwerp, heeft ertoe geleid dat zij een initiatiefnota gaan schrijven voor de nieuwe pachtwet. In een initiatiefnota kunnen Kamerleden een bepaalde beleidskwestie aan de orde stellen en daarover voorstellen doen. Meer over hun voorstellen is te lezen in hun zes-puntenplan duurzame pacht: “Van Pacht naar Pracht”.

Het zes-puntenplan bestaan uit:

 1. Maak langdurige pacht de standaard
 2. Geef boeren zekerheid
 3. Gezamenlijke verantwoordelijkheid (verpachter en pachter als goede rentmeesters)
 4. Bescherm agrarische pachtgronden voor natuurbeheer
 5. Zorg dat landbouw en natuur met elkaar in balans zijn
 6. De overheid moet zelf het goede voorbeeld geven

FPG ziet in deze zes-punten een perspectief voor zowel verpachter als pachter waar wij ons achter kunnen scharen. We zien uit naar de nadere uitwerking van deze nota en denken graag mee in de oplossingsrichtingen.

Box 3

Voor de financiering van de landbouw is pacht belangrijk. Ook goed bodembeheer en het aantrekkelijk houden van verpachten, zijn in onze ogen essentiële voorwaarde voor een duurzame samenwerking tussen landschap, natuur en landbouw. Om het ook daadwerkelijk aantrekkelijk te houden, wil FPG net als de SGP dat de vermogensrendementsheffing (box 3 belasting) van pachtgronden door particuliere verpachters op de schop gaat.

Wij vinden namelijk dat de toekomst van box 3 op dit moment onredelijk en onwenselijk is voor de transitie van het landelijk gebied. De rol van pacht kan een belangrijke bijdrage leveren in de transitieopgaven. Wij willen dan ook de minister aansturen op een integrale aanpak met het ministerie van financiën in de uitwerking van de pachtwet.

Nieuwe pachtwet

Op dit moment zijn de veldpartijen zoals FPG, BLHB, LTO en de NAJK hard bezig om een voorstel te doen voor een uitwerking in een convenant op de thema’s:

 • bedrijfstoets
 • duurzaamheidsvoorwaarden
 • nieuwe pachtvormen

De minister heeft aangegeven het convenant voor 15 juni a.s. te willen ontvangen, om zodoende voor het zomerreces met een brief aan de Kamer te sturen over het verdere tijdspad van een nieuwe pachtwet.