Federatie Particulier Grondbezit

'Kringlooplandbouw biedt een oplossing voor veel meer dan het stikstofprobleem'

July 4, 2023 by FPG

Tubantia publiceerde dit artikel van de hand van onder andere Albert Schimmelpenninck, FPG-lid en oud-rentmeester van landgoed Twickel: 'Kringlooplandbouw is de oplossing voor veel meer dan het stikstofprobleem'. 

Het vorige kabinet formuleerde ‘kringlooplandbouw’ al als de richting waar het met de boeren naartoe zou moeten. Kringlooplandbouw is gebaseerd op het principe van een gesloten kringloop van grondstoffen, nutriënten en energie. Een kringloopbedrijf werkt circulair: het voedsel voor het vee komt van eigen grond en de mest van het vee gaat weer terug naar het land om de bodem vruchtbaar te houden en te zorgen voor een volgende oogst. Het is het oeroude basisprincipe van de landbouw, de bakermat van onze beschaving, zo schetst Albert Schimmelpenninck.

Op 23 juni stond het opiniestuk in Tubantia. Via deze link kunt u het volledige artikel lezen.

 139_nijenhuis12