Federatie Particulier Grondbezit

Modelbrief commercieel medegebruik kabels en leidingen

July 6, 2023 by FPG

In 2022 heeft FPG een procedure gevoerd bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) tegen TenneT met handhavingsverzoek. Volgens FPG verhuurt TenneT glasvezelkabels op commerciële basis onder aan derde partijen, zoals Relined. Die verhuren deze op haar beurt weer aan telecomaanbieders.

FPG bepleitte dat Tennet zich niet hield aan de Telecommunicatiewet, en grondeigenaren moet informeren voor toestemming en instandhouding van een telecomnetwerk. In de procedure is toegegeven dat TenneT delen van haar netwerk aan Relined ter berschikking stelt; in 2022 circa 1.550 kilometer. De ACM heeft echter geen breed onderzoek gedaan en daarom is onduidelijk waar dit medegebruik plaatsvindt.

FPG kan zich voorstellen dat leden zich ook afvragen of er sprake is van commercieel medegebruik bij kabels of leidingen onder of boven hun percelen. FPG heeft daarom een modelbrief gemaakt om aan TenneT te sturen. In de brief wordt om opheldering gevraagd. Die brief kunt u aanvullen met uw specifieke gegevens. U kunt de brief hier downloaden.

In de brief wordt TenneT uitdrukkelijk verboden om eventuele glasvezelkabels op uw percelen op een andere wijze te gebruiken dan ten behoeve van haar hoogspanningsnetwerk. Verder kunt u TenneT – als bewezen kan worden dat sprake is (geweest) van commercieel (mede)gebruik waarvoor u geen toestemming hebt gegeven of waarvoor de gedoogplicht geen ruimte biedt – aansprakelijk stellen voor eventuele schade die u daardoor lijdt en hebt geleden. Daarover kan FPG u adviseren en indien nodig in contact brengen met een adviseur.

FPG is ook benieuwd naar de antwoorden op brieven die reeds gestuurd zijn. U kunt ons daarover informeren via fpg@grondbezit.nl.