Federatie Particulier Grondbezit

Vergaderagenda Provinciale Staten Utrecht krijgt vorm

August 7, 2023 by FPG

De vergaderagenda voor de Provncie Utrecht begint langzamerhand ingevuld te worden. vergaderinformatie van Provinciale Staten Utrecht

Op 21 augustus om 19u is de vergadering van Provinciale Staten Utrecht. Hierin zal het college van Gedeputeerde Staten worden benoemd, bestaande uit 5 leden.

Op 30 augustus om 13u vergadert de Statencommissie Milieu en Mobiliteit. Hierin komt oa aan de orde de nieuwe indeling van het luchtruim in Nederland en plannen voor een vierde aanvliegroute naar Schiphol die over de Utrechtse Heuvelrug loopt. UPG heeft samen met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug daartegen bezwaar aangetekend

Ook op 30 augustus om 19.30u vergadert de Commissie Omgevingsvisie. Agenda moet nog bekend gemaakt worden. Ongetwijfeld gaat het hier over het UPLG dat op 1 juli is aangeleverd aan het Rijk en het vervolgtraject.

Op 6 sept om 9u komt de Statencommissie Ruimte Groen, Water en Wonen bijeen, ook daarvan moet agenda nog bekend worden.