Federatie Particulier Grondbezit

Oproep FPG: controleer (onterecht) ingetekende agrarische percelen

August 8, 2023 by FPG

FPG heeft kennisgenomen van het artikel van Follow The Money (FTM) met als onderwerp Boeren frauderen massaal met subsidie voor grond die niet van hen is en de berichtgeving van de NOS over dit onderwerp. Kern van het verhaal is dat er agrarische ondernemers zijn die subsidie vragen voor grond waar ze geen eigenaar van zijn en ook geen pachtcontract voor hebben. Dit doen zij door op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) percelen in te tekenen die niet van hen zijn en vragen voor deze percelen subsidies aan. Het gaat hier met name om percelen van (particuliere) grondeigenaren. De percelen hebben (veelal) een agrarische bestemming die niet in gebruik zijn en niet worden verpacht.

Een agrariër kan percelen bewust hebben geclaimd, maar dit kan ook per ongeluk zijn gebeurd. Feit is wel dat agrariërs strafbaar zijn als zij onterecht percelen claimen.  Het ministerie roept grondeigenaren met landbouwgronden op om hun eigendom bij de RVO vast te leggen. Dit kan via deze pagina. Via de site van de RVO kan ook worden gecontroleerd of percelen reeds zijn geclaimd. Zonder account van de RVO kunnen grondeigenaren op de website www.boerenbunder.nl nagaan of agrarische percelen reeds zijn ingetekend.

FPG heeft niet de indruk dat het onterecht claimen van gronden op grote schaal gebeurt. Dit blijkt ook uit dit bericht van de Nieuw Oogst. Zoals eerder gemeld kan het onterecht intekenen van percelen ook per ongeluk plaatsvinden. Soms gaat het om een vergissing of is het onduidelijk waar perceelsgrenzen precies liggen. FPG roept grondeigenaren daarom op om eerst te achterhalen wie de percelen heeft ingetekend en met diegene de kwestie te bespreken, alvorens (juridische) vervolgstappen te onderzoeken.