Federatie Particulier Grondbezit

Geen paintball tegen wolf

September 2, 2023 by FPG

Op Nationaal Park de Hoge Veluwe bevindt zich een wolf die niet schuw is en dus onnatuurlijk en ongewenst gedrag vertoont. Daar is brede overeenstemming over1. Zelfs de zoogdiervereniging heeft gepleit voor het verjagen van deze wolf. De provincie wil de wolf weer schuw maken door deze met een paintballgeweer te verjagen. De rechtbank midden-Nederland heeft vandaag bepaalt dat dit voorlopig nog niet mag2. De onderbouwing van de provincie is nog onvoldoende, oordeelt de rechtbank. De provincie heeft zes weken de tijd om met een betere onderbouwing te komen.

FPG vindt het moeilijk te begrijpen dat deze oplossing maar niet langs de rechter komt. De onrust onder de bevolking neemt toe. Uit recent onderzoek blijkt dat steeds meer mensen in Nederland vinden dat de wolf hier niet thuishoort3. FPG pleit al geruime tijd voor

  • Gecontroleerd beheer van de wolvenpopulatie, zowel preventief als in geval van schade, en
  • Het instellen van nulstandgebieden waar wolven verwijderd kunnen worden.

De Europese Habitatrichtlijn (Hrl) wordt in Nederland echter zo uitgelegd dat de wolf op geen enkele manier gehinderd mag worden in zijn gedrag. Uit een vergelijking met andere Europese landen blijkt duidelijk dat er meer ruimte is in de interpretatie van de Hrl dan Nederland nu gebruikt. Er zijn negen landen waar de wolf beheerd mag worden. Derogaties zijn toegekend aan nog eens zes landen. Wij pleiten ervoor dat Nederland zich niet verschuilt achter de Hrl en de ruimte die er is gebruikt om beheer van de wolvenpopulatie mogelijk te maken en nulstandgebieden in te stellen.

Beheer is nodig om natuurbeheer met grazers mogelijk te maken, er voor te zorgen dat vee buiten kan lopen en om problematische interactie met mensen te voorkomen.

1 https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/natuurmonumenten-en-zoogdiervereniging-provincie-moet-ingrijpen-op-tamme-wolf-hoge-veluwe

2 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Gelderland-mag-nog-steeds-niet-met-paintballgeweer-op-wolf-schieten.aspx

3 https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15826523/aantal-tegenstanders-wolf-neemt-toe-meerderheid-van-de-drenten-is-tegen