Federatie Particulier Grondbezit

Oproep nieuwe Regio Deal Veluwe

September 5, 2023 by FPG

Op 6 juli 2023 kwamen velen samen in het gemeentehuis van Voorst om met elkaar in gesprek te gaan over een nieuwe Regio Deal voor de Veluwe. Het was een mooie sessie, met betrokken gesprekken en een rijke oogst van ideeën voor de Veluwe.

Een nieuwe tranche wordt op dit moment voorbereid en het GPG is hier nauw bij betrokken. Het betreft een samenwerking tussen het Rijk en regionale partners. Deze nieuwe regiodeal:

 

- is gericht op het verbeteren van de brede welvaart,

- levert een duidelijke bijdrage aan de (meervoudige) regionale opgave en urgentie,

- is gericht op concrete resultaten op korte termijn,

- kent een rijksbijdrage van 5 - 40 miljoen euro, waarvan 50 procent regionale cofinanciering betreft,

- is een regionale samenwerking tussen overheden, bedrijven, onderwijs, maatschappelijke organisaties en/of particulieren.

 

Wij als GPG zouden u willen vragen of u nu al ideeën hebt om eventueel mee te doen. Het betreft projecten die breed inzetbaar zijn. De projecten zijn een samenwerking met de regio en hebben bijvoorbeeld te maken met nieuwe verdienmodellen, landbouwtransitie, duurzaamheid en natuurinclusiviteit, groene en blauwe biodiversiteit of het versterken van de flanken van de Veluwe.

Mocht u ideeën voor een project hebben liggen, schroom dan niet om deze spoedig met ons te delen. U kunt deze mailen naar Maarten van Voorst Vader via m.vanvoorstvader@grondbezit.nl. Voor nadere vragen kunt u ook bij ons terecht.