Federatie Particulier Grondbezit

Sander Wurfbain draagt de voorzittershamer over aan Joost Gransberg

September 5, 2023 by FPG

Tijdens de ALV op Middachten op 24 mei 2023 heeft Sander Wurfbain de voorzittershamer overgedragen aan Joost Gransberg. Daarmee kwam er een eind aan zijn voorzitterschap van zeven jaar.

Sander gaf op een ogenschijnlijk ongedwongen en ontspannen wijze invulling aan zijn functie. Dat maakte hem zeer benaderbaar, niet alleen voor zijn medebestuurders en stafleden, maar ook voor de leden, met wie hij goede contacten onderhield. Velen van hen waren dan ook speciaal naar Middachten getogen om hem persoonlijk te bedanken. Sander belichtte bij zijn afscheid het afnemende vertrouwen van de burger in de overheid, maar sprak vooral de hoop uit dat de overheid weer vertrouwen toont in de burger. Wijze woorden van een aimabele voorzitter.

Hij wil zich de komende jaren wijden aan de vervolmaking van zijn eigen landgoed De Houberg. Ter inspiratie ontving hij als afscheidscadeau een reproductie van een zeventiende-eeuwse kaart van De Houberg. Het GPG is hem bijzonder dankbaar voor zijn jarenlange toewijding en inzet voor de belangen van de Gelderse grondeigenaren.

 

De aantredende voorzitter Joost Gransberg (1972) is jurist en beheert sinds het overlijden van zijn schoonvader samen met zijn echtgenote Hermance van Heeckeren van Kell Landgoed Ruurlo, waar zij ook wonen. Joost is een echt ‘buitenmens’ en gepassioneerd jager. Hij raakte de afgelopen jaren geïntrigeerd door de vele facetten van het beheren en ontwikkelen van een landgoed en beschouwt kennisoverdracht en het gezamenlijk uitdragen van een standpunt als wezenlijke functies van het GPG. Vol enthousiasme heeft hij het voorzitterschap aanvaard. Het GPG is blij en dankbaar in hem een nieuwe en gedreven voorzitter te mogen begroeten.