Federatie Particulier Grondbezit

Wie doet wat binnen het bestuur?

September 5, 2023 by FPG

Er zijn de afgelopen tijd nogal wat nieuwe bestuursleden aangetreden, iets waar we als vereniging heel dankbaar voor zijn. Reden om voor u als GPG-lid even op een rij te zetten welke leden zich ontfermen over welke portefeuilles.

Joost Gransberg (voorzitter): algemene zaken, projecten, evenementen, FPG, Part-Ner/Bosgroepen/SNL, TBO’s, VGG, NMG, LTO

Emiel de Bruin (penningmeester): penningen GPG

Gert-Jan Bloemendal: faunabeleid, wolf, Agrarisch Collectief Veluwe, Waterschap Vallei & Veluwe

Agave Kruijssen: communicatie, gemeentelijke contactpersonen, cultureel erfgoed, energie/verduurzaming. Agave is bovendien bestuurssecretaris

Aart Jonker: ruimtelijke ordening, regio Achterhoek/Liemers, droogte Achterhoek, Achterhoek (GPLG/VLGG), cultureel erfgoed, cluster Achterhoek, Agrarisch collectief VALA, Waterschap Rijn & IJssel, Landschapsbeheer GLD

Louise Schlimmer: BOA’s, ledenwerving, Veluwe (GPLG/VLGG), bos (houtkap), recreatiezonering, jeugdleden, evenementen

Julius Heynen: verdienmodellen, nieuwe landgoederen, energie/verduurzaming, Vitens