Federatie Particulier Grondbezit

Faunabeheereenheden werken samen aan interprovinciaal ganzenbeheerplan voor Noord- en Zuid-Holland en Flevoland

October 17, 2023 by FPG

Voor de periode 2024 tm 2030 moet een nieuw ganzenbeheerplan worden ontwikkeld. De Faunabeheereenheden in de provincies met de meeste ganzenoverlast gaan dit samen doen. Ganzen vliegen immers gewoon over de provinciegrenzen heen. Met de FBE Utrecht wordt ook afgestemd.   

Ganzen hebben het goed in Nederland. Er zijn veel natte gebieden waar ze rustig kunnen broeden en onze voedselrijke akkers bieden meer dan genoeg te eten. Daardoor zijn hier veel ganzen. Zoveel, dat ze schade veroorzaken aan landbouw en natuur. Jaarlijks worden vele miljoenen euro’s aan schadevergoeding uitgekeerd aan agrariërs. En in natuurgebieden maken ganzen de oevers en het riet kapot, waardoor andere (beschermde) broedvogels verdwijnen. Ook de vliegveiligheid is een belangrijk aandachtspunt.

De provinciale Faunabeheereenheden zijn verantwoordelijk voor het maken van faunabeheerplannen met maatregelen om schade door ganzen te beperken. Voor het eerst gaan nu drie provinciale FBE's samen een faunabeheerplan schrijven. Hierbij betrekken zij beleidsmedewerkers van de provincies, omgevingsdiensten, BIJ12, wetenschappers, juristen en deskundigen. Er wordt gewerkt in verschillende schrijfrondes. De conceptteksten worden op de website  www.ganzenplan.nl geplaatst, en iederen die er belang bij heeft kan reageren op de conceptrteksten.