Federatie Particulier Grondbezit

Subsidieregeling Groene BOA's Geopend

October 19, 2023 by FPG

Let op de inschrijvingstermijn is kort: Uiterlijk 6 nov a.s. moet het aanvraagformulier bij het ministerie van Justitie & Veiligheid binnen zijn. 

Deze subsidieregeling maakt mogelijk dat zowel particuliere als publiekrechtelijke groene boa-werkgevers een tegemoetkoming krijgen voor kosten die zij in 2023 maakten voor:
- salaris
- opleiding
- werk gerelateerde uitrusting.

Aanvraagprocedure
Werkgevers kunnen vanaf vandaag, 17 oktober 2023, tot 6 november 2023 een subsidieaanvraag bij J&V indienen. (slechts 3 weken dus)

zie ook de toelichting op de VBNE website.
 
De procedure heeft drie fases
Lees de regeling en de daaronderstaande toelichting eerst goed door voordat je de aanvraag indient.
1.        De aanvraag (deadline 6 november):
Aanvraag indienen via het formulier op het subsidieportaal van het ministerie van J&V (de VBNE heeft hier geen rol in).  
Subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2023 | Regeling | Rijksoverheid.nl
Vul de formulieren in voor je situatie op 1 januari 2023 en voor de kosten die in 2023 zijn gemaakt.
 
2.        Toekenning:
U krijgt bericht of je aanvraag akkoord is en als dat zo is, ontvangt u dat als voorschotbeschikking uitgekeerd, waarschijnlijk in december 2023.
 
3.        Definitieve vaststelling:
Begin 2024 dient u de subsidie nog te verantwoorden/onderbouwen met eventueel facturen, salarisgegevens en overige stukken. Welke gegevens precies van u verlangd worden, is afhankelijk van de hoogte van de ontvangen subsidie.
 
Voor vragen kunt u mailen naar info@vbne.nl  of subsidieportaal@minjenv.nl