Federatie Particulier Grondbezit

Reactie van FPG en Bewoond Bewaard op Internetconsultatie

October 20, 2023 by FPG

FPG en de Vereniging Bewoond Bewaard vinden de voorstellen van het kabinet om de vermogensbelasting voor bezit in grond en gebouwen in Box 3 ingrijpend te veranderen een belangrijke verbetering. Zij schrijven dat in de reactie die beide organisatie hebben opgesteld in het kader van de internetconsultatie Werkelijk rendement Box 3.

De belangrijkste verandering is dat het kabinet de forfaitaire vermogensrendementsheffing verlaat. Daarvoor in de plaats wordt het werkelijk rendement van het vermogen belast. Het voorstel is hierbij het directe rendement van pacht en huur minus de kosten te belasten als inkomen. Het indirecte rendement door de waardeontwikkeling van het vermogen wordt in de voorstellen belast bij de overdracht van het vermogen. Juist daaraan kleven volgens FPG en Bewoond Bewaard nog de nodige haken en ogen. Zij wijzen er op dat met name de waardestijging door de jaren heen van landbouwgrond voor een groot deel het gevolg is van inflatie. Het is niet redelijk om inflatiewinst achteraf te belasten zo vindt FPG. Ook wijzen FPG en Bewoond Bewaard er op dat als moet worden afgerekend bij overdrachten zoals overerving van grond en gebouwen het maar de vraag is of er liquiditeit is om te kunnen afrekenen. Dat betekent dat het bezit mogelijk (ten dele) verkocht moet worden. Als dit ook geldt voor bezit dat in een NSW landgoed is ondergebracht wordt in feite het doel van de NSW, te weten het bijeen houden van landgoederen, ondermijnd. FPG en Bewoond Bewaard pleiten er daarom voor dat er een doorschuifregeling komt zodat alleen moet worden afgerekend als de waardestijging liquide wordt gemaakt en de vermogenswinst daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Klik hier voor de gehele reactie

FPG logo transparant

Bewoondbewaard logo