Federatie Particulier Grondbezit

Goed gesprek op UPG-avond over Recreatiedruk en natuur

October 24, 2023 by FPG
Tags:

Bureau Buiten presenteerde de eerste resultaten van de enquete over recreatiedruk en natuur onder UPG-leden, en ging in gesprek over knelpunten en oplossingen met de aanwezige leden. Wat bepaalt de draagkracht van gebieden, hoe ga je om met recreatiedruk, wat kun je afstemmen met andere eigenaren, hoe is de financiering (SNL, NSW), wat werkt er voor sturing van recreatief gebruik? 

Bureau Buiten doet onderzoek naar recreatiedruk voor de provincie Utrecht, naar aanleiding van een toezegging in Provinciale Staten. De recreatiedruk, die enorm toenam tijdens corona, en die ook in de toekomst zal toenemen, kan problemen geven met natuurbeheer: verstoring van dieren, erosie, afval- en parkeeroverlast, om er een paar te noemen. De onderzoekers hebben al breed informatie verzameld, ook elders uit Nederland. Aanvankelijk was het plan om enkele UPG-leden te interviewen, maar om een breder en representatiever beeld te krijgen is geswitcht naar deze gespreksavond in combinatie met de enquete. U kunt deze nog steeds hier invullen! 

Eerste uitkomsten lijken te wijzen op wensen om subsidiestromen te sturen naar waar meer bezoekers komen. Samenwerking tussen terreineigenaren (particulieren en TBO's) wordt als wenselijk gezien om de balans tussen natuurbescherming en recreatief gebruik in balans te krijgen en te houden. Heeft u de enquete nog niet ingevuld? Laat uw stem horen! Er komt een impressie van de avond beschikbaar, en ook als er rapportage is worden we op de hoogte gesteld.